Anunț selecție pentru mobilități studenți ERASMUS 2017

ERASMUS+ Europa

Descarcă Anunt Selectie 2017 Destinații FILOSOFIE Comisia de selecție: Conf. dr. Laurențiu Staicu, conf. dr. Emanuel Socaciu, conf. dr. Cristian Iftode, lect. dr. Constantin Vică (președinte, Responsabil ERASMUS) Criterii de eligibilitate și selecție:  – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente; – să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi); – să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență); – să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada Mai multe detalii …

“Programul EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

“Programul EURO 200” – pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Beneficiarii acestui program sunt studenții din cadrul Instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cu vârstă de pănă în 26 ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru de familie. Deadline depunere cereri: 21 aprilie 2017 Pentru detalii consultați Adresa MEN nr. 27735/6.03.2017  

Chișinău Calling – mobilități ERASMUS în Republica Moldova

Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 5 burse de mobilitate la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, pentru semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017. La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclurile de licență, master și doctorat. Bursa este în valoare de 2600 euro pentru 4 luni. La aceștia se adaugă 180 euro pentru cheltuielile de transport. Perioada de înscriere: 17 – 25 ianuarie 2017. Interviu: 27 ianuarie 2017, ora 12.30. Criterii de eligibilitate și selecție: – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente; – să fie Mai multe detalii …

Târgul Caritabil de Crăciun

Facultatea de Filosofie vă invită la Târgul Caritabil de Crăciun, eveniment organizat cu scopul strângerii de fonduri care vor fi în totalitate dăruite lui Christian Boiangiu, student în anul I, a cărui mamă este bolnavă de cancer la sân în fază terminală (stadiul 4). Andra Boiangiu, mama lui Cristi, are nevoie de un tratament pentru care nu s-a aprobat metodologia de a fi eliberat (cel puțin compensat) către persoanele bolnave de cancer (medicamentul se numește TYVERB). Vom pune la dispoziție toate documentele doveditoare ale bolii de care suferă – cancer la sân, stadiul 4 terminal, metastaze osoase și cerebrale, 2 tumori – mare și medie. Din păcate în acest stadiu boala nu mai este vindecabilă, însă cu toții știm cât Mai multe detalii …

Burse de studiu pentru absolvenţi ai tuturor disciplinelor • DAAD

Acest program de burse oferă posibilitatea completării educației academice în Germania printr-un studiu aprofundat. Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD absolvenți foarte bine calificați, care, cel târziu la momentul începerii bursei, şi-au încheiat primul ciclu de studii universitare (cu o diplomă de bachelor sau cu un grad academic echivalent).