A plecat dintre noi profesorul ȘTEFAN GEORGESCU

ȘTEFAN GEORGESCU
Sursa: wikipedia.org

Născut în 26 martie 1928, Ștefan Georgescu a parcurs toate etapele evoluției sale universitare în cadrul Facultății de Filosofie, unde a desfășurat o activitate deosebit de rodnică vreme de peste patru decenii, din 1954 și până în 1997. Preocupările sale profesionale au pivotat în jurul disciplinelor de Filosofia dreptului și Epistemologie. Autor a numeroase volume de specialitate, dintre care menționăm Pozitivismul logic și teoria adevărului. Studiu critic (1964); Epistemologie (1978); Filosofia dreptului – O istorie a ideilor. Partea I (1998); Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani (2001). Conducător de doctorat cu har, a îndrumat tezele unor personalități marcante ale filosofiei de la noi: Vasile Tonoiu, Valentin Mureșan, Adrian-Paul Iliescu, Mircea Dumitru etc. Dincolo de realizările sale publicistice și pedagogice, profesorul Ștefan Georgescu s-a achitat cu înțelepciune de sarcini instituționale deosebite, în vremuri de mari încercări și presiuni ideologice, el fiind prodecan (1959-1962) și decan (1972-1976) al Facultății de Filosofie, precum și prorector al Universității din București (1965-1969). I-a fost decernat Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române în anul 1982.

Slujba religioasă de înhumare va avea loc marți, 30 iunie, ora 11.00, la Biserica Bălăneanu-Iancu Nou, Capela Iancu Nou, Șoseaua Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A virtual event by philosophers for philosophers! – EVENT ANNOUNCEMENT

“I’ve studied philosophy. What now?!” is an event on non-academic career paths for philosophers.
Date: 11.07.2020, 4pm BST / 11am ET
Website:  http://letsphi.com/ (Reserve your spot now!)

A virtual event by philosophers for philosophers! 10 speakers will share their non-academic journeys. We challenge the stereotype that philosophy is purely academic or just teaches you transferable ‘soft’ skills. We will have industry experts from legal, government, tech, finance and entrepreneurship. The gathering will strongly focus on interactions between participants with chats in smaller groups to exchange experiences.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2020

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2020

Calendar:

 • Înscriere candidați: 1 – 15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00
 • Susținerea lucrării de licență: 25 iunie 2020, începând cu ora 9.00.

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Copie carte de identitate
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

Calendar:

 • Înscriere candidați: 1 – 15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00
 • Susținerea disertației: 26 iunie 2020, începând cu ora 9.00
 • Susținerea disertației la masteratele Administrarea afacerilor și Management intercultural organizate de Catedra UNESCO: 25-27 iunie 2020

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.
 • Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
alina.tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

 • Referatul coordonatorului lucrării de licență / de disertație – va fi transmis de către profesorul coordonator al lucrării de licență sau de disertație la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23 iunie 2020 (până la ora 24.00).

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de licență sau de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 01-15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00, pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică (doar pentru absolvenții candidați la examenul de licență);
 • Fișa de lichidare va fi completată de către absolvent doar cu datele personale, urmând ca vizele necesare să fie completate ulterior de către Secretariat;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie 2020;

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM / IC / IM / MBA / _înscriere disertație _iunie 2020;

 

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro

Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

 • disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
 • tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență sau Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 01 iunie – 15 iulie 2020, după programul următor: 

 • luni-joi: 10.00-14.00;
 • vineri: 10.00-13.00. 

Adeverințele de licență sau de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

Comisia pentru specializarea ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1 DUMITRU C. ANDREEA-CRISTINA 9,00 – 9,15
2 STANCIU O. ELENA SILVIA 9,15 – 9,30
3 GAVRIL C. IOANA 9,30 – 9,45
4 BONCEA P. CRISTINA-ALEXANDRA 9,45– 10,00

 Comisia pentru specializarea FILOSOFIE TEORETICĂ

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1 BURUNTIA A.-S. BOGDAN-ALEXANDRU 9,00 – 9,15
2 UNGUREANU I. MARIAN 9,15 – 9,30

Comisia pentru specializările

 • FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI
 • STUDII EUROPENE

Nr. crt.

Nume și prenume student(ă)

Interval orar

1

DELIORGA N. BIANCA-ANA-MARIA

9,00 – 9,15

2

SÎRGHE C. ANDREI

9,15 – 9,30

3

PETROVICI T.- M. RUXANDRA –  CLAUDIA

9,30 – 9,45

4

COMANAC I. RADU

9,45– 10,00

5

CRIȘAN P.-A. ANA -MARIA

10,00– 10,15

6

DIMA M. MIHAELA

10,15– 10,30

7

CERNEA R.-FH. REMUS

10,30– 10,45

8

SÎRBU P. EMANUELA-PAMELA

10,45– 11,00

9

STAN S. MARINA-CRISTIANA

11,00– 11,15

10

IFTIMIE V-G. ANA-MARIA

11,15– 11,30

11

DIMANCEA V.- I. ANA-MARIA

11,30– 11,45

12

GHEORGHE N. ALEXANDRA-ELENA

11,45– 12,00

13

GHIOARCĂ M. IOANA – ALEXANDRA

12,00– 12,15

14

PISICĂ B.P. GABRIELA-RALUCA

12,15– 12,30

15

RĂDULESCU G. GRUIA

12,30– 12,45

16

STAN G. ANA-MARIA

12,45– 13,00

17

BĂNOIU A. IRINA

13,00– 13,15

18

CUJBĂ R. RUXANDRA-IOANA

13,15– 13,30

19

GURUIANU C.-R. MĂDĂLIN – DORU

13,30 – 13,45

Comisia pentru Programele de Master

 • STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
 • STUDII EUROPENE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
 • ETICA APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII
Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. BOLDIȘOR G. ALEXANDRU 9.00-9.15
2. TACHE M. ANDREEA-CĂTĂLINA 9.15-9.30
3. VASILE G.U. IRINA 9.30-9.45
4. BOROȘTEANU C. CONSTANTIN -ALEXANDRU 9.45-10.00
5. DIACONESCU P.G. CORNEL PAUL 10.00-10.15
6. DUMITRESCU C. DIANA- MARIA 10.15-10.30
7. ISTRATE M.C. LIDIA 10.30-10.45
8. TOFAN I. VLAD 10.45-11.00
9. ZORILĂ A. ALEXANDRA EUGENIA 11.00-11.15
10. DRĂGOI I. MIHAELA 11.15-11.30

Comisia pentru Programul de Master ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. MIȘEA D. SIMONA 9,00 – 9,15
2. RADU A. SIMONA – IOANA 9,15 – 9,30
3. ROȘCA F. VLAD – IOAN 9,30 – 9,45

Comisia pentru Programul de Master PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. BACANU RAZVAN 9,00 – 9,15
2. MLADIN FLORIN 9,15 – 9,30
3. ZAHIU ANDA 9,30 – 9,45
4. GHEȚU ANDREEA 9,45-10.00

Comisia pentru Programul de Master ANALYTIC PHILOSOPHY

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. DUMITRAȘ I.S. BOGDAN IOAN SORIN 9,00 – 9,15
2. RADU C.G. ALEXANDRU – FLORIN 9,15 – 9,30
3. ALVES PONTES ARIEL 9,30 – 9,45

 

În atenţia studenţilor din anul I master și a celor din anii I si II licenţă înmatriculați la taxă în a.u. 2019-2020

Studenţii din anul I master și din anii I și II licenţă 2019/2020, înmatriculați la studii cu taxă, care în urma reclasificării din septembrie 2020 pot ocupa un loc la buget, în funcţie de medie, în anul universitar 2020/2021, sunt rugați să transmită până pe data de 15 septembrie 2020, o cerere pentru locul la buget, însoțită de diplomele de bacalaureat și de licență în original (pentru masterat), sau diploma de bacalaureat în original (pentru licență).

Nedepunerea diplomelor în original la secretariatul facultății va face ca locul pe care-l ocupă studenții să rămână cu taxă și în anul universitar 2020/2021.

Orar depuneri documente în original: luni – vineri 10.00-13.00.

“Rethinking ‘dark matter’ within the epistemologically different worlds (EDWs) perspective”

Recent a apărut volumul “Cosmology 2020. The Current State” editat de Michael Smith în care colegul nostru Gabriel Vacariu a publicat capitolul “Rethinking “Dark Matter” within the Epistemologically Different World (EDW) Perspective”.

In the first part of the article, we show how the notion of the “universe”/“world” should be replaced with the newly postulated concept of “epistemologically different worlds” (EDWs). Consequently, we try to demonstrate that notions like “dark matter” and “dark energy” do not have a proper ontological basis: due to the correspondences between two EDWs, the macro-epistemological world (EW) (the EW of macro-entities like planets and tables) and the mega-EW or the macro–macro-EW (the EW of certain entities and processes that do not exist for the ED entities that belong to the macro-EW). Thus, we have to rethink the notions like “dark matter” and “dark energy” within the EDW perspective. We make an analogy with quantum mechanics: the “entanglement” is a process that belongs to the wave-EW, but not to the micro-EW (where those two microparticles are placed). The same principle works for explaining dark matter and dark energy: it is about entities and processes that belong to the “mega-EW,” but not to the macro-EW. The EDW perspective (2002, 2005, 2007, 2008) presupposes a new framework within which some general issues in physics should be addressed: (1) the dark matter, dark energy, and some other related issues from cosmology, (2) the main problems of quantum mechanics, (3) the relationship between Einstein’s general relativity and quantum mechanics, and so on.

Articolul este accesibil gratuit și poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.intechopen.com/books/cosmology-2020-the-current-state/rethinking-dark-matter-within-the-epistemologically-different-world-edw-perspective