Rezultate admitere Licență, Master & Doctorat, sesiunea septembrie 2018

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de Licență, Master și Doctorat, sesiunea septembrie 2018.   Listele pe specializări și surse de finanțare, precum și precizările sunt disponibile pe paginile dedicate admiterii, secțiunea “Rezultate & precizări”: pentru Studii Universitare de Licență: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-licenta-2018/ pentru Studii Universitare de Master: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-master-septembrie-2018/ pentru Studii Universitare de Doctorat: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2018/

CAZARE 2018-2019: REPARTIȚIA LOCURILOR ÎN CĂMINE

REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC VINERI, 28 SEPTEMBRIE 2018, ORA 10:00 ÎN AMFITEATRUL TITU MAIORESCU. PREZENŢA SOLICITANŢILOR ESTE OBLIGATORIE (cu cartea de identitate). NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI DIN CĂMIN. CERERILE ŞI DOSARELE (CAZURI SOCIALE) PENTRU CAZARE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2018, ORA 12.00 Calendar cazare Universitatea din București a.u. 2018-2019 Calendar cazare Universitatea Tehnică de Construcții din București a.u. 2018-2019 Notă salariu minim luna septembrie 2018 Tarife cazare Universitatea din București a.u. 2018-2019 Tarife cazare Universitatea Tehnică de Construcții din București a.u. 2018-2019 Pentru informații suplimetare accesați pagina Cazare Studenți de pe site-ul Universității din București: https://www.unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/  

CFP – CONFERINŢA “TEME, TEHNICI ŞI MODELE DE FILOSOFARE ÎN ACTUALITATE”

  CONFERINȚA ȘCOLII DOCTORALE DE FILOSOFIE Apel la contribuţii Diversitatea temelor, tehnicilor şi modelelor de filosofare este o caracteristică a cercetării doctorale actuale. Pe acest fond, este necesară însă şi sistematizarea domenială a activităţii filosofice. Teoria cunoaşterii, filosofia şi istoria ştiinţei, istoria filosofiei şi filosofia culturii, a valorilor, a religiei, estetica, etica, filosofia politică, antropologia filosofică sunt domenii reprezentate în structura activităţilor de cercetare din şcoala noastră doctorală. Prezentarea unor rezultate semnificative obţinute în aceste activităţi este un moment important pentru fiecare doctorand şi, totodată, pentru comunitatea academică din facultatea noastră. Ne propunem, la această conferinţă, să ilustrăm preocupările şi interesele de cercetare ale doctoranzilor în filosofie, dar şi rezultatele obţinute şi recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora. Sunt invitaţi să participe cu lucrări – referate, schiţe tematice, proiecte de Mai multe detalii …

Numărul locurilor scoase la concurs în sesiunea septembrie 2018

Licență 4 locuri la buget 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural * 51 locuri cu taxă (3500 RON/an) 8 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni Pentru detalii legate de admitere accesați: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-licenta-2018/ Master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română) 1 buget 30 taxă (3500 RON/an) Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 3 buget 47 taxă (3500 RON/an) Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 6 buget 39 taxă (3500 RON/an) Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română) 2 buget 36 taxă (3500 RON/an) Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză) 2 buget 39 taxă (3500 RON/an) Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză) 5 buget 37 taxă (3500 RON/an) Open mind (program masteral în ştiinţe cognitive) (în limba engleză) 28 taxă (3500 Mai multe detalii …

CFP – Conferinţa naţională “Faţa văzută şi nevăzută a filosofiei româneşti în ultima sută de ani”

CONFERINŢA NAŢIONALĂ FAŢA VĂZUTĂ ŞI NEVĂZUTĂ A FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI 16 – 17 noiembrie 2018 FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI   Apel la contribuţii Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti organizează cu ocazia centenarului Marii Uniri de la 1918 Conferinţa naţională Faţa văzută şi nevăzută a filosofiei româneşti în ultima sută de ani. Ne propunem ca acest eveniment să constituie prilejul unor reflecții deschise asupra tradiţiei filosofiei româneşti, plasată în contextul dominantelor tematice şi metodologice ale filosofiei europene. În același timp, dinamica istorică a acestei tradiţii este dată de continuităţi şi rupturi a căror întrepătrundere a determinat  constituirea unor sfere de continuitate epistemologică și culturală distincte. Vă invităm să privim deopotrivă faţa văzută şi faţa nevăzută a acestei construcţii spirituale, precum şi rolul actual Mai multe detalii …

The Annals of University of Bucharest, Philosophy Series, Vol. 67, No. 1, 2018

We are glad to announce that the last issue of The Annals of University of Bucharest, Philosophy Series (Vol. 67, No. 1, 2018) has just been released and can be consulted on the official website of the journal:  http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals/issue/view/31 The journal The Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series, is indexed by Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index –  ESCI, EBSCOhost, Philosopher’s Index with Full Text, ERIH Plus, The Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L and DOAJ.

Rezultate admitere Licență & Master, sesiunea iulie 2018

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de Licență și Master, sesiunea iulie 2018. Listele pe specializări și surse de finanțare, precum și precizările sunt disponibile pe paginile dedicate admiterii, secțiunea “Rezultate & precizări”: pentru Studii Universitare de Licență: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-licenta-iulie-2018/ pentru Studii Universitare de Master: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-master-iulie-2018/