Precizările Facultății de Filosofie cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziția 44, din statul de funcții al Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, semestrul I, anul universitar 2018-2019