CSRC – CENTRUL PENTRU STUDIEREA RATIONALITATII SI CREDINTELOR

 

Despre CSRCEchipa CSRCProiectePublicațiiEvenimenteContact

Centrul pentru Studierea Rationalitatii si Credintelor (CSRC) functioneaza in cadrul Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti. Centrul pentru Studierea Rationalitatii si Credintelor este o unitate de cercetare academica, care dezvolta si implementeaza proiecte de cercetare, precum: Ratiune si credinte, Rationalitate, ratiune publica si educatie intr-o societate multiculturala, proiect care este finantat in cadrul proiectului national de cercetare si dezvoltare.

Prin proiectele dezvoltate, Centrul de Studierea Rationalitatii si Credintelor urmareste cresterea dialogului si a simbiozei dintre filosofie si credinte, printr-o imbinare fireasca. In acest sens, Centrul de Studierea Rationalitatii si Credintelor se ocupa si de editarea unor publicatii si volume de profil, organizarea de simpozioane, dezbateri, seminarii, mese rotunde, cursuri si prelegeri, dar si workshop-uri si ateliere.

PATCULT

PATCULT este un proiect complex de tip PCCDI cu titlul „Platforma pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și nontangibil din Ronamia” – PATCULT#RO, cod PN III-P1-1.2-PCCDA-2017-0686, contract de finanțare nr. 52PCCDI/2018. Echipa Facultatii de Filosofie a Universității din București coordonează Proiectul component nr. 4 cu titlul „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”. Tematica generală a proiectului priveşte analiza patrimoniului cultural românesc în legătură cu mecanismele de construire, promovare şi transmitere a identităţilor multiple, atât sub aspect teoretic, cât şi din perspectivă instituţională. Din punct de vedere teoretic, două sunt categoriile principale de analiză: multiplele dimensiuni care converg la construcţia patrimoniului cultural şi, pe de altă parte, exprimarea acestora prin discursuri care pun în valoare identităţile.

ECHIPA Proiectului 4 PATCULT

  • Director, Prof. Univ. Dr. Romlus Brâncoveanu
  • Cercetător, dr. Costel Matei
  • Cercetător, drd. Cristina Voinea
  • Cercetător, drd. Andrea Menna
  • Cercetător, drd. Andreea-Ștefania Popescu
  • Cercetător, drd. Oana Camelia Șerban
  • Cercetător, drd. Ionescu Ștefan Aureliu

METODOLOGIE

Metodologia cercetării este adaptată caracterului interdisciplinar al proiectului, precum şi necesităţii practice de a unifica interesele de cercetare ale membrilor echipei.

Ca viziune de ansamblu, cercetările din cadrul proiectului „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”  reprezintă demersuri de cercetare fundamentală ce presupun definirea, reinterpretarea, contextualizarea unor probleme de cercetare legate de tema principală a proiectului. Totuşi, dat fiind că subiectul patrimoniului cultural asociat diverselor niveluri identitare este unul care poate fi abordat şi din perspective mai aplicate, metodologia de cercetare este suficient de cuprinzătoare cât să permită şi transpunerea rezultatelor cercetării în practici filosofice. Astfel, problemele de cercetare identificate pot fi şi probleme de actualitate, nu desprinse strict din literatura de specialitate, ci pot, mai degrabă, pune în lumină aspecte concrete ale integrării patrimoniului cultural în construcţii şi discursuri identitare.

Tipul de cercetare desfăşurat în proiect se bazează preponderent pe metode calitative, respectiv metode care presupun o activitate sistematică şi riguroasă de analiză a problematicii arhitecturilor identitare şi a noilor categorii ale patrimoniului prin demersuri ca: evaluarea, particularizarea, contextualizarea, interpretarea, construcţia de cadre de analiză adaptate subiectului, inserarea unei probleme teoretice în cadrul experienţei directe sau imaginate a subiectului, construirea de conexiuni între probleme teoretice şi practici filosofice, înţelegerea unificată a experienţei ş.a.

Pe tot parcursul cercetării fundamentale în care se înscrie şi proiectul „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”, cercetătorii vor folosi un cadru general de lucru agreat la nivelul Facultăţii de Filosofie şi al Universităţii din Bucureşti. Acesta este caracterizat de principalele trei elemente:

  • Argumentare
  • Gândire critică
  • Respectarea eticii şi a deontologiei profesiei de cercetător, conform recomandărilor din documentele elaborate la nivelul Universităţii din Bucureşti şi al Facultăţii de Filosofie.

CONFERINȚE

PUBLICAȚII

ALTE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

GALERIE

….
….
….