“Întrebările în filosofie și în ora de filosofie” – program de formare continuă și dezvoltare profesională pentru profesori de științe socio-umane

Întrebările în filosofie și în ora de filosofie

Program de formare continuă și dezvoltare profesională

pentru profesori de științe socio-umane

7 noiembrie 2019

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din Topoloveni, județul Argeș

Acest Program este organizat în baza Acordului de cooperare academică încheiat între Facultatea de Filosofie a Universității din București și Inspectoratul Școlar Județean Argeș privind desfășurarea unor activități de formare formare continuă și dezvoltare profesională în cadrul Cercurilor Pedagogice ale Profesorilor de Științe socio-umane și de Istorie din județul Argeș, pentru perioada: 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020.

Desfășurarea Programului de formare continuă

10-12.00: Conferința „Întrebările în filosofie și în ora de filosofie” susținută de lector univ. dr. MARIN BĂLAN, de la Facultatea de Filosofie a Universității din București (director al Centrului de Formare în Filosofie)

Probleme abordate:

 • Ce este o întrebare filosofică
 • Întrebările profesorului și / sau întrebările elevului
 • Întrebările în P4C
 • Întrebările în ora de filosofie

12-14.00: Workshop: „Întrebările și rolul lor în predarea / învățarea filosofiei”

Moderatori:

 • Marin Bălan (lector univ. dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)
 • Adrian Iordache (doctor în filosofie, profesor gr. did. I la Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” din Pitești)
 • Gheorghe Badea (profesor gr. did. I la Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din Topoloveni)

Organizatori:

 • Facultatea de Filosofie a Universității din București, prin Centrul de Formare în Filosofie
 • Inspectoratul Școlar Județean Argeș, prin Cercul Pedagogic al Profesorilor de Științe socio-umane din zona Pitești

Participanți:

 • Membri ai Cercului Pedagogic al Profesorilor de Științe socio-umane din zona Pitești

Durata programului:

 • 4 ore

Locație:

 • Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din Topoloveni, județul Argeș

Precizări:

 • Nu se percepe taxă de participare.
 • Facultatea de Filosofie a Universității din București și Inspectoratul Școlar Județean Argeș acordă diplome de participare.

Universitatea Copiilor la Facultatea de Filosofie – Ateliere de Filosofie pentru copii

Ateliere de Filosofie pentru copiiOrganizatorAtelier pentru elevi din clasele I-IVAtelier pentru elevi din clasele V-VIII

Organizator: Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București

Animator: lector univ. dr. Marin Bălan

Înscrieri:

email: office@unico.org.ro

tel: 0740.131.114

Poate fi nefericit un prinț?

Elevii vor participa la un experiment de gândire: „prințul nefericit”. Ei vor căuta motivele pentru care un prinț ar fi nefericit și vor sugera cum poate deveni fericit.

Când are loc?

Vineri,  21 iunie, ora 10.00

Unde are loc?

Facultatea de Filosofie, sala „Tudor Vianu”

(Spl. Independenței, 204)

Număr de locuri:  20

Ce te face să fii liber?

Dacă ești liber, ești fericit? Există lucruri la care ai putea să renunți? Dacă ai fi altcineva, cine ai fi? Pornind de la câteva aforisme atribuite lui Diogene Cinicul, filosoful care locuia într-un butoi și umbla prin Atena, în plină zi, cu o lampă în mână, vom discuta despre libertate și fericire.

Când are loc?

Luni, 24 iunie, ora 10.00

Unde are loc?

Facultatea de Filosofie, sala „Tudor Vianu”

(Spl. Independenței, 204)

Număr de locuri: 20

 

 

Școală de vară (ediția a II-a): CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

Școală de vară

(ediția a II-a)

CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

București, 2-7 septembrie 2019

Situația ocupării locurilor la Școala de vară la data de 15 iunie 2019

În perioada 25 mai-15 iunie 2019, s-au ocupat 25 din cele 35 de locuri pentru Școala de vară (București, 2-7 septembrie 2019).

În vederea acupării celor 10 (zece) locuri rămase se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019, în aceleași condiții ca în prima etapă.

Dacă cele zece locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (25 august 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.

Înainte să înceapă studiul filosofiei în clasa a XII-a, elevii întâlnesc multe subiecte filosofice în celelalte discipline din curriculum, cu precădere în cele umaniste și sociale. Dar ajung ei să gândească filosofic atunci când le discută?

Puțini dintre profesorii din liceu privesc cu ochi buni filosofia, în afara celor care o și predau; unora li se pare prea complicată și având un potențial mai curând descurajator decât motivant, pentru adolescenți, iar alții o socotesc de-a dreptul dăunătoare.

Școala de vară (ediția a II-a) organizată de Centrul de Formare în Filosofie propune elevilor din colegii și licee o introducere în studiul filosofiei cu ajutorul unor profesori din Facultatea de Filosofie. Timp de șase zile, elevii vor participa la unsprezece workshop-uri în cadrul cărora vor explora în mod cooperativ concepte și teorii aparținând unor filosofi reprezentativi pentru gândirea filosofică în general sau pentru o disciplină filosofică, pentru o epocă, pentru o direcție filosofică.

 • „PLATON” – prof. univ. dr. Savu Totu
 • „AUGUSTIN” – lector univ. dr. Marin Bălan
 • „HOBBES” – conf. univ. dr. Emanuel SOCACIU
 • „DESCARTES” – prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • „VOLTAIRE” – lector univ. dr. Constantin Vică
 • „KANT” – lector univ. dr. Emilian Mihailov
 • „BERGSON” – lector univ. dr. Ileana Dascălu
 • „POPPER” – prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • „RAWLS” – prof, univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • „KRIPKE” – prof. univ. dr. Mircea Dumitru
 • „NUSSBAUM” – conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu

Optând pentru workshop ca formă de activitate în cadrul școlii de vară, invităm participanții, indiferent de amploarea experienței lor anterioare în materie de filosofie, să gândească critic, creativ, binevoitor. Astfel, privilegiem întrebările și dialogul; profesorul nu va vorbi ca un „mai știutor” în fața audienței intimidate, ci va fi facilitator într-o activitate de producție filosofică. Elevii vor învăța cum să afirme idei, să le susțină și, în același timp, să aprecieze și să respecte ceea ce spun ceilalți; vor experimenta pluralismul de opinii, convingeri, credințe și moduri de viață. Totodată, își vor extinde vocabularul filosofic; vor învăța să conceptualizeze, să problematizeze, să argumenteze. Se vor obișnui să ia cuvântul în fața unui grup; vor construi noi relații, se vor acomoda cu mediul universitar.

Evenimentul va începe luni, 2 septembrie, la ora 9.30, cu un Cuvânt de deschidere din partea decanului facultății, și se va încheia vineri, 7 septembrie, cu un curs festiv, în cadrul căruia fiecare elev va exprima un gând în fața colegilor și a profesorilor cu care a lucrat.

Cine se poate înscrie?
 • Şcoala de vară este organizată pentru elevii din clasele: a IX-a, a X-a sau a XI-a (în actualul an școlar 2018/19).
 • Așteptăm să se înscrie eleve și elevi din unitățile școlare bucureștene, dar și din alte localități.
 • Rugăm elevele și elevii care doresc să se înscrie să se asigure că în perioada 2-7 septembrie nu sunt angrenate / angrenați în alte activități în sau în afara colegiului / liceului.
 • Numărul de locuri: 35.
 • Fără taxă.
Cum şi când se fac înscrierile?
 • Înscrierile se fac în perioada: 25 mai-15 iunie 2019.
 • Elevele / elevii vor fi acceptate / acceptați:
 • dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare (vârstă, apartenență școlară, recomandare din partea cadrului didactic, acord din partea părintelui /tutorelui);
 • dacă mai există locuri disponibile la data la care a fost primit formularul de înscriere.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email, în termen de 2 zile de la data primirii formularului de înscriere.
 • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
 • Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (15 iunie 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.
 • Dacă rămân locuri disponibile la data de 15 iunie, se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019.
 • Nu se admit contestaţii.
Cum se completează Formularul de înscriere?
 • În afara datelor personale legate de eleva / elevul care dorește să participe la Școala de vară, Formularul de înscriere conține și date personale ale cadrului didactic care face recomandarea și ale părintelui  / tutorelui care își dă acordul.
 • În vederea recomandării, eleva / elevul se va adresa unui cadru didactic cu care a studiat în anul / anii anteriori, preferabil de logică și filosofie, dar nu neapărat.
 • Organizatorii Școlii de vară mulțumesc anticipat cadrelor didactice pentru recomandări și le adresează rugămintea de a se asigura că elevele / elevii pentru care semnează vor și frecventa Școala de vară de filosofie.
 • Organizatorii Școlii de vară îi roagă pe părinții / tutorii care își dau acordul pentru participare să nu modifice programul copiilor astfel încât să nu mai poată frecventa activitățile școlii.
Precizări privind confidențialitea datelor personale
 • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Școlii de vară de Filosofie din acest an. Aceste date nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele elevilor înscriși. Nu vor apărea nici numele cadrelor didactice care au făcut recomandări, nici numele părinților care și-au exprimat acordul privind participarea elevelor /elevilor la această școală de vară.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email persoanei care a solicitat înscrierea.
 • Considerăm că elevele și elevii care solicită înscrierea, cadrele didactice care semnează recomandările și părinții / tutorii care își dau acordul ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind Școala de vară din 2-7 septembrie 2019. Dar aceste date de contact nu vor fi transmise unor terți.
Locație
 • Activităţile din cadrul Şcolii de vară se vor desfăşura în sediul Facultății de Filosofie, sala 2 (parter).

Adresa: Spl. Independenţei, nr. 204.

Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie
 • metrou – staţia Grozăveşti
 • tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35
 • autobuz

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

 • troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96
Alte precizări
 • Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare. Ca urmare, organizatorii nu preiau niciun fel de costuri ale participanților.
 • Pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice Şcolii de vară, elevii vor respecta prevederile regulamentelor școlare în vigoare.
 • Organizatorii nu își asumă niciun fel de răspundere privind deplasarea elevelor și elevilor de la domiciliu până la Facultatea de Filosofie și de la Facultate până la domiciliu.
 • Diplomele de participare vor fi decernate elevelor / elevilor care au participat la toate activitățile programate.
 • Programul workshop-urilor: de luni până vineri (2-7 septembrie), de la ora 10 până la ora 14.
 • Orarul Școlii de vară va fi postat pe site-ul facultății în jurul datei de 1 septembrie.
Ce va urma?

Şcoala de vară reprezintă o activitate didactică prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul de Formare în Filosofie urmăresc să aducă împreună eleve și elevi din colegii și licee cu interese în domeniul filosofiei și care doresc să se acomodeze cu filosofia universitară

Ne dorim să organizăm școli de vară în parteneriat cu unități școlare din București și din țară, cu inspectoratele școlare județene și casele corpului didactic. Vom răspunde cu entuziasm invitațiilor adresate de toți cei care vor dori să devină gazde filosofice.

Comitetul de organizare al Școlii de vară de filosofie
 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu (coordonator)
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • Lector univ. dr. Marin Bălan
Directorul Școlii de vară și persoană de contact

Lector univ. dr. Marin Bălan
email: marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Seminar cercetare DFT: „‘Einstimmung’ and ways of life in Wittgenstein – a political interpretation”

Miercuri, 22 mai, în cadrul unei sesiuni comune a Seminarului de cercetare al Departamentului de Filosofie Teoretică și Seminarului Wittgenstein al ICUB, Babrak Ibrahimy, de la Universitatea din Derby, va susţine prezentarea intitulată „‘Einstimmung’ and ways of life in Wittgenstein – a political interpretation”. Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Titu Maiorescu, începând cu ora 18.

Câteva cuvinte despre tema prezentării: „Wittgenstein uses the terms Einstimmung (consensus) and Lebensformen (ways of life) in a peculiar way. In his own work, they are rarely used politically, and yet, for students of political theory it is hard to see how these terms can been understood apolitically. It is therefore not surprising that, while always implicitly present, recent years have seen a rise of explicit use of Wittgenstein’s work in political theory. In this paper, I want to borrow Wittgenstein’s insights and connect his view to Carl Schmitt’s notion of the political. On the one hand, the move is not too radical precisely because at the outset of his treatise Schmitt refers to politics as competing ways of life. On the other hand, Schmitt and Wittgenstein could not be more different. This paper does not therefore aim to synthesise the two scholars, but only to show a possible political reading of Wittgenstein’s work.”

Dezbaterea „Votul meu și Big Data” la Universitatea din București

Universitatea din București este consecventă rolului asumat de a participa în mod activ la dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democratic. În perioada 10- 24 mai 2019, UB derulează o campanie de conștientizare a participării la vot ca exprimare a drepturilor democratice, în cadrul căreia sunt organizate două dezbateri pe două teme de actualitate.

Cum și de ce votăm în ziua de azi? Care sunt provocările erei tehnologice în care eu-rile noastre digitale sunt cel mai tranzacționat produs?  Cum se poziționează instituțiile Uniunii Europene față de aceste provocări? Acestea sunt subiecte pe care invitații noștri și le vor apropria în timpul acestei mese rotunde.

Miercuri, 15 mai, începând cu ora 16:00, la Facultatea de Istorie, vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări alături de trei personalități din mediul academic. Ni se vor alătura și reprezentanți ai campaniei De Data Asta Votez.

Dezbaterea „Votul meu și Big Data” se va concentra pe câteva subiecte de interes, alături de:

 • Cristina Voinea (Centru de Cercetare în Etică Aplicată) studiază și tratează guvernanța internetului și modelele de justiție privată din online;
 • Constantin Vică (Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată) militează pentru o comunitate digitală rezilientă și informată;
 • Hâncean Marian-Gabriel (Departamentul de Sociologie; Grupul de cercetare a grafurilor și rețelelor sociale GraphNets) construiește cele mai interesante analize și vizualizări pentru coautoratul științific în Europa;
 • Mihaela Turcu (campania De Data Asta Votez, Parlamentul European), una dintre persoanele de legătură între Parlamentul European și platforma civică. Încurajează oamenii să iasă la vot și să se informeze

Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate aici.

Cel de-al doilea eveniment pe care Universitatea din București îl pregătește în cadrul campaniei #AlCuiEVotulMeu?va fi dedicat rolului civic al omului de cultură.

Tematica discuției vizează rolul diverselor canale culturale de exprimare și comunicare în viața polisului și în viața celor care îl compun. Cu alte cuvinte, cultura și contracultura, marginalii lumii artistice și exponenții de frunte ai mișcărilor cunoscute și aclamate public ca fiind valoroase, participă, în egală măsură, la modelarea discursului privat cu miză publică format prin agregarea de opinii și produse culturale dintr-un anumit spațiu. Scopul mesei rotunde planificate este acela de a aduce în dezbatere rolul omului de cultură în polis și a culturii în sens generic în dezvoltarea unei conștiințe comune a participării politice.  Vom oferi în scurt timp detalii despre eveniment.

Sursa: www.unibuc.ro