Universitatea Copiilor la Facultatea de Filosofie – Ateliere de Filosofie pentru copii

Ateliere de Filosofie pentru copiiOrganizatorAtelier pentru elevi din clasele I-IVAtelier pentru elevi din clasele V-VIII

Organizator: Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București

Animator: lector univ. dr. Marin Bălan

Înscrieri:

email: office@unico.org.ro

tel: 0740.131.114

Poate fi nefericit un prinț?

Elevii vor participa la un experiment de gândire: „prințul nefericit”. Ei vor căuta motivele pentru care un prinț ar fi nefericit și vor sugera cum poate deveni fericit.

Când are loc?

Vineri,  21 iunie, ora 10.00

Unde are loc?

Facultatea de Filosofie, sala „Tudor Vianu”

(Spl. Independenței, 204)

Număr de locuri:  20

Ce te face să fii liber?

Dacă ești liber, ești fericit? Există lucruri la care ai putea să renunți? Dacă ai fi altcineva, cine ai fi? Pornind de la câteva aforisme atribuite lui Diogene Cinicul, filosoful care locuia într-un butoi și umbla prin Atena, în plină zi, cu o lampă în mână, vom discuta despre libertate și fericire.

Când are loc?

Luni, 24 iunie, ora 10.00

Unde are loc?

Facultatea de Filosofie, sala „Tudor Vianu”

(Spl. Independenței, 204)

Număr de locuri: 20

 

 

Școală de vară (ediția a II-a): CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

Școală de vară

(ediția a II-a)

CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

București, 2-7 septembrie 2019

Situația ocupării locurilor la Școala de vară la data de 15 iunie 2019

În perioada 25 mai-15 iunie 2019, s-au ocupat 25 din cele 35 de locuri pentru Școala de vară (București, 2-7 septembrie 2019).

În vederea acupării celor 10 (zece) locuri rămase se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019, în aceleași condiții ca în prima etapă.

Dacă cele zece locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (25 august 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.

Înainte să înceapă studiul filosofiei în clasa a XII-a, elevii întâlnesc multe subiecte filosofice în celelalte discipline din curriculum, cu precădere în cele umaniste și sociale. Dar ajung ei să gândească filosofic atunci când le discută?

Puțini dintre profesorii din liceu privesc cu ochi buni filosofia, în afara celor care o și predau; unora li se pare prea complicată și având un potențial mai curând descurajator decât motivant, pentru adolescenți, iar alții o socotesc de-a dreptul dăunătoare.

Școala de vară (ediția a II-a) organizată de Centrul de Formare în Filosofie propune elevilor din colegii și licee o introducere în studiul filosofiei cu ajutorul unor profesori din Facultatea de Filosofie. Timp de șase zile, elevii vor participa la unsprezece workshop-uri în cadrul cărora vor explora în mod cooperativ concepte și teorii aparținând unor filosofi reprezentativi pentru gândirea filosofică în general sau pentru o disciplină filosofică, pentru o epocă, pentru o direcție filosofică.

 • „PLATON” – prof. univ. dr. Savu Totu
 • „AUGUSTIN” – lector univ. dr. Marin Bălan
 • „HOBBES” – conf. univ. dr. Emanuel SOCACIU
 • „DESCARTES” – prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • „VOLTAIRE” – lector univ. dr. Constantin Vică
 • „KANT” – lector univ. dr. Emilian Mihailov
 • „BERGSON” – lector univ. dr. Ileana Dascălu
 • „POPPER” – prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • „RAWLS” – prof, univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • „KRIPKE” – prof. univ. dr. Mircea Dumitru
 • „NUSSBAUM” – conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu

Optând pentru workshop ca formă de activitate în cadrul școlii de vară, invităm participanții, indiferent de amploarea experienței lor anterioare în materie de filosofie, să gândească critic, creativ, binevoitor. Astfel, privilegiem întrebările și dialogul; profesorul nu va vorbi ca un „mai știutor” în fața audienței intimidate, ci va fi facilitator într-o activitate de producție filosofică. Elevii vor învăța cum să afirme idei, să le susțină și, în același timp, să aprecieze și să respecte ceea ce spun ceilalți; vor experimenta pluralismul de opinii, convingeri, credințe și moduri de viață. Totodată, își vor extinde vocabularul filosofic; vor învăța să conceptualizeze, să problematizeze, să argumenteze. Se vor obișnui să ia cuvântul în fața unui grup; vor construi noi relații, se vor acomoda cu mediul universitar.

Evenimentul va începe luni, 2 septembrie, la ora 9.30, cu un Cuvânt de deschidere din partea decanului facultății, și se va încheia vineri, 7 septembrie, cu un curs festiv, în cadrul căruia fiecare elev va exprima un gând în fața colegilor și a profesorilor cu care a lucrat.

Cine se poate înscrie?
 • Şcoala de vară este organizată pentru elevii din clasele: a IX-a, a X-a sau a XI-a (în actualul an școlar 2018/19).
 • Așteptăm să se înscrie eleve și elevi din unitățile școlare bucureștene, dar și din alte localități.
 • Rugăm elevele și elevii care doresc să se înscrie să se asigure că în perioada 2-7 septembrie nu sunt angrenate / angrenați în alte activități în sau în afara colegiului / liceului.
 • Numărul de locuri: 35.
 • Fără taxă.
Cum şi când se fac înscrierile?
 • Înscrierile se fac în perioada: 25 mai-15 iunie 2019.
 • Elevele / elevii vor fi acceptate / acceptați:
 • dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare (vârstă, apartenență școlară, recomandare din partea cadrului didactic, acord din partea părintelui /tutorelui);
 • dacă mai există locuri disponibile la data la care a fost primit formularul de înscriere.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email, în termen de 2 zile de la data primirii formularului de înscriere.
 • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
 • Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (15 iunie 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.
 • Dacă rămân locuri disponibile la data de 15 iunie, se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019.
 • Nu se admit contestaţii.
Cum se completează Formularul de înscriere?
 • În afara datelor personale legate de eleva / elevul care dorește să participe la Școala de vară, Formularul de înscriere conține și date personale ale cadrului didactic care face recomandarea și ale părintelui  / tutorelui care își dă acordul.
 • În vederea recomandării, eleva / elevul se va adresa unui cadru didactic cu care a studiat în anul / anii anteriori, preferabil de logică și filosofie, dar nu neapărat.
 • Organizatorii Școlii de vară mulțumesc anticipat cadrelor didactice pentru recomandări și le adresează rugămintea de a se asigura că elevele / elevii pentru care semnează vor și frecventa Școala de vară de filosofie.
 • Organizatorii Școlii de vară îi roagă pe părinții / tutorii care își dau acordul pentru participare să nu modifice programul copiilor astfel încât să nu mai poată frecventa activitățile școlii.
Precizări privind confidențialitea datelor personale
 • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Școlii de vară de Filosofie din acest an. Aceste date nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele elevilor înscriși. Nu vor apărea nici numele cadrelor didactice care au făcut recomandări, nici numele părinților care și-au exprimat acordul privind participarea elevelor /elevilor la această școală de vară.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email persoanei care a solicitat înscrierea.
 • Considerăm că elevele și elevii care solicită înscrierea, cadrele didactice care semnează recomandările și părinții / tutorii care își dau acordul ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind Școala de vară din 2-7 septembrie 2019. Dar aceste date de contact nu vor fi transmise unor terți.
Locație
 • Activităţile din cadrul Şcolii de vară se vor desfăşura în sediul Facultății de Filosofie, sala 2 (parter).

Adresa: Spl. Independenţei, nr. 204.

Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie
 • metrou – staţia Grozăveşti
 • tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35
 • autobuz

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

 • troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96
Alte precizări
 • Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare. Ca urmare, organizatorii nu preiau niciun fel de costuri ale participanților.
 • Pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice Şcolii de vară, elevii vor respecta prevederile regulamentelor școlare în vigoare.
 • Organizatorii nu își asumă niciun fel de răspundere privind deplasarea elevelor și elevilor de la domiciliu până la Facultatea de Filosofie și de la Facultate până la domiciliu.
 • Diplomele de participare vor fi decernate elevelor / elevilor care au participat la toate activitățile programate.
 • Programul workshop-urilor: de luni până vineri (2-7 septembrie), de la ora 10 până la ora 14.
 • Orarul Școlii de vară va fi postat pe site-ul facultății în jurul datei de 1 septembrie.
Ce va urma?

Şcoala de vară reprezintă o activitate didactică prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul de Formare în Filosofie urmăresc să aducă împreună eleve și elevi din colegii și licee cu interese în domeniul filosofiei și care doresc să se acomodeze cu filosofia universitară

Ne dorim să organizăm școli de vară în parteneriat cu unități școlare din București și din țară, cu inspectoratele școlare județene și casele corpului didactic. Vom răspunde cu entuziasm invitațiilor adresate de toți cei care vor dori să devină gazde filosofice.

Comitetul de organizare al Școlii de vară de filosofie
 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu (coordonator)
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • Lector univ. dr. Marin Bălan
Directorul Școlii de vară și persoană de contact

Lector univ. dr. Marin Bălan
email: marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Seminar socratic cu tema „Filosofie, logică și gândire critică” – 8.04.2019

Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București

organizează un seminar socratic cu tema „Filosofie, logică și gândire critică”, la Colegiul Național „Emil Racoviță” din București, în ziua de luni, 8 aprilie 2019.

Seminarul este moderat de profesor univ. dr. Constantin Stoenescu și lector univ. dr. Marin Bălan.

Invitația a fost adresată CFF de doamna profesoară de filosofie Dana Oprea.

Participă elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a de la Colegiul Național „Emil Racoviță”.

 

Seminar socratic: Natura umană și ordinea socială

Realizator și facilitator: lect. univ. dr. Marin Bălan

Organizator: Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

La invitația: Cercului de Filosofie al elevilor din Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” condus de profesor dr. Crina-Cecilia Savu

Când: Sâmbătă, 15 decembrie 2018, de la ora 16:00 până la ora 18:00

Unde: Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București (Strada Arhitect Ion Mincu 10)

Cine participă: 

 • elevi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”
 • studenți de la Facultatea de Filosofie (modul psiho-pedagogic)

Atelier de Filosofie pentru copii – 15 decembrie 2018

Atelier de Filosofie pentru copii

conceput și realizat de lector univ. dr. Marin Bălan

 

Organizatori: Centrul de Formare în Filosofie (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București) în parteneriat cu Universitatea Copiilor

Perioada: din decembrie 2018 până în mai 2019, în ziua de sâmbătă, lunar

Locație: Faculatea de Filosofie (Spl. Independenței, 204) sala „Tudor Vianu”)

 

Prima întâlnire:

Sâmbătă, 15 decembrie 2018 

 • 9.30-10.15, pentru copii de 7 ani

Despre realitate și vis cu Broscoi și Brotac (dialog cu miză filosofică)

 • 10.30-11.15, pentru copii de 8 ani

Când spunem că ninge? (dialog cu miză filosofică)

 • 11.30-12.20, pentru copii de 9-10 ani

Pe cine sacrifică mașina cu pilot automat pentru a salva un copil, un câine sau un grup de pietoni? (experiment de gândire)

 

Înscrieri:

 • email: office@unico.org.ro
 • tel: 0740.131.114
Nu se mai fac înscrieri. Întrucât numărul cererilor de înscriere la atelierul copiilor de 7-8 ani a fost foarte mare, am hotărât, împreună cu reprezentanții Universității Copiilor, să reorganizăm atelierul pentru elevii înscriși în clasele I și a II-a (7-8 ani)  în două ateliere: unul pentru elevi înscriși în clasa I (copii de 7 ani) și unul pentru elevii înscriși clasa a II-a (copii de 8 ani).

Ziua Mondială a Filosofiei

Abia în 2002 a introdus UNESCO în calendarul aniversărilor Ziua Mondială a Filosofiei. Întârzierea s-a datorat, poate, faptului că am fost preocupați, cu toții, mai degrabă să aplicăm și să dezvoltăm principii și valori precum democrația, drepturile omului, justiția sau egalitatea decât să examinăm bazelor lor conceptuale.

Ziua Mondială a Filosofiei e un prilej să onorăm mirarea, întrebarea, critica, dialogul, gândul, analiza, cercetarea și toate încercările filosofice cu privire la provocările din școală sau din lume, din știință sau religie, de acum sau din totdeauna.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează două întâlniri cu elevii:

 • Chiar în ziua de joi, 15 noiembrie, de la ora 10 la ora 11, elevii din clasa I C („Clasa Micilor Campioni”), profesor Georgeta Șerban, de la Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din București vor filosofa cu Broscoi și Brotac, într-un atelier de Filosofie pentru copii animat de Marin Bălan.
 • Iar vineri, 16 noiembrie, la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, va avea loc o PHILO-CAFE. Elevii din Cercul de filosofie condus de doamna profesoară Crina-Cecilia Savu se vor întâlni cu studenți de la Facultatea de Filosofie, unii dintre ei „vianiști”, și vor dialoga, timp de două ore, după o metodă propusă de lector univ. dr. Marin Bălan.