Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Erasmus+

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO.

 

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou la concurs în runda din luna octombrie 2019.

 

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți, de catre o Comisie Centrala de selectie.

 

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).
 •  Copie după cartea de identitate.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj).

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.

 

Fulbright Student Award 2020-2021 pentru absolvenți, masteranzi și doctoranzi – 2 aprilie 2019

Marți, 2 aprilie 2019, Comisia Româno-Americană Fulbright și Universitatea din București vă invită la o prezentare a oportunităților de studiu și de cercetare în Statele Unite, prin programul de burse Fulbright. Întâlnirea va avea loc începând cu ora 16:00 în Sala Constantin Stoicescu a Palatului Facultății de Drept (B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46).

Prezentarea se va concentra asupra Programului „Fulbright Student Award 2020-2021”, pentru studii de masterat sau de cercetare doctorală (non-degree) la universități din Statele Unite ale Americii. De asemenea, vor fi prezentate resursele Centrului de Consiliere Educațională Education USA al Comisiei Fulbright Romania.

Bursa „Fulbright Student” vizează toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice, și se adresează absolvenților, masteranzilor, studenților în an final de licență și doctoranzilor români, de la universități acreditate de stat sau particulare.

Mai multe detalii despre Fulbright Student Award sunt disponibile aici.

Burse de cercetare în Germania – Deadline: 30.04.2019

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) are și anul acesta o ofertă atractivă de burse de cercetare în Germania pentru doctoranzi, tineri cercetători (postdoc) și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

!!! Sunt finanțate stagii de cercetare desfășurate în limba germană sau în limba engleză.

Dorim să vă atragem atenția în mod deosebit asupra următoarelor programe (hyperlink-uri în text):

–          Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)

–          Stagii de lucru pentru profesori universitari din domeniile artă și arhitectură (1-3 luni)

–          Program de reinvitare pentru foști bursieri (1-3 luni)

–          Stagii de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători: de scurtă durată (1-6 luni)

!!! Termen limită de aplicare: 30.04.2019

Burse semestrul II, a.u. 2018-2019

Burse semestrul II, a.u. 2018-2019Burse socialeProces verbal Comisie acordare burse - semestrul II, a.u. 2018-2019Burse a.u. 2018-2019 - completare sem II

STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE ORICE TIP DE BURSĂ TREBUIE SĂ ANEXEZE EXTRASUL DE CONT DE LA BANCA UNDE AU CARD SAU SĂ OPTEZE PENTRU RIDICAREA BURSEI DE LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII

BANII  NU SE VOR DA ÎN NUMERAR LA FACULTATE

STUDENȚII PE LOCURILE CU TAXĂ TREBUIE SĂ DEPUNĂ ADEVERINȚĂ DE LA PRIMA FACULTATATE, DIN CARE  SĂ REIASĂ DACĂ BENEFICIAT SAU BENEFICIAZĂ DE ORICE TIP DE BURSĂ ȘI PERIOADA DE ACORDARE

Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 25 februarie a.c., ora 10,00 adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019).

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să  cuprindă:

 1. Salarii nete totaleAdeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) de la locul de muncă al părinţilor  (dacă părinţii sunt salariaţi)
 2. Copie buletin
 3. PensiiCupoane de pensie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) (dacă părinţii sunt pensionari)
 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei.
 5. Alte ajutoare de stat adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) (dacă este cazul)
 6. Certificate de naştere şi adeverinţe  de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor.
 7. Certificat fiscal (de la Administraţia Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale.
 8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură.
 9. Alte venituri (dacă este cazul).
 10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.  
 11. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri în acest caz, cererile vor fi însoţite de acte doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc).
 12. Studenţii bolnavi de tbc care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de  sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular în baza certificatului medical eliberat de un medic specialist, vizat  de medicul de familie al studentului. In certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli .
 13. Cerere tip (se va ridica de la secretariat).

Notă:

 • Valoarea salariului minim brut pe economie este de 1900 lei pentru lunile noiembrie, decembrie 2018;
 • Valoarea salariului minim brut pe economie este de 2080 lei pentru luna ianuarie 2019

ANUNȚ BURSE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2018-2019

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2018-2019

 1. În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8:Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2019 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019;
 2. Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2018/2019 și care îndeplinesc condițiile menționate la punctul 1) (vor promova examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2019 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii).