ANUNŢ SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢI ERASMUS 2014

FILOSOFIE destinatii studenti 2014-15 Anunt Selectie 2014 Comisia de selecţie: Asist. dr. Constantin Vică (preşedinte, Responsabil ERASMUS), Lect. dr. Cristian Iftode, Conf. dr. Laurenţiu Staicu, Lect. dr. Emanuel Socaciu.   Criterii de eligibilitate şi selecţie:   – candidatul poate fi cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente; – să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi); – să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă); – să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de învățământ în care se află Mai multe detalii …

Programare licenta si disertatie

PROGRAMARE LICENŢĂ SESIUNEA  IUNIE 2014   ÎNSCRIERI:  2-10 iunie 2014 SUSŢINERE LUCRARE LICENŢĂ : 20 iunie 2014 , ora 9,00     PROGRAMARE DISERTAŢIE : SESIUNEA  IUNIE 2014     ÎNSCRIERI:  2-10 iunie 2014 SUSŢINERE LUCRARE DISERTAŢIE : 23 iunie 2014, ora 9,00

ANUNT În atenţia conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor

În atenţia conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor   Conform regulamentului este obligatoriu ca după fiecare an de studii doctorale să se facă o evaluare a activităţii în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare. Pentru anul I (2013/2014) perioada de organizare a acestei evaluări este 22-26 septembrie 2014. Conducătorii de doctorat sunt responsabili de organizarea acestor colocvii. Aceştia vor prezenta la Secretariatul facultăţii  o cerere a fiecărui doctorand, semnată de conducătorul de doctorat, cu titlul definitiv al tezei. În general, se vor discuta două teme: Raport anual de activitate (sinteza rapoartelor lunare) Discutarea unui referat ştiinţific care e parte din teză (în total 2 referate susţinute la colocviile din anii II şi III).