PROGRAMARE LICENŢĂ si DISERTAŢIE Septembrie 2014

PROGRAMARE LICENŢĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014   ÎNSCRIERI: 3 SEPTEMBRIE 2014 SUSŢINERE LUCRARE LICENŢĂ : 4 SEPTEMBRIE 2014 , ora 9,00     PROGRAMAREDISERTAŢIE: SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014     ÎNSCRIERI: 3 SEPTEMBRIE 2014 SUSŢINERE LUCRARE DISERTAŢIE :4 SEPTEMBRIE 2014, ora 9,00     SUSŢINERE LUCRARE LICENŢĂ : 4 SEPTEMBRIE 2014 , ora 9,00 SUSŢINERE LUCRARE DISERTAŢIE :4 SEPTEMBRIE 2014, ora 9,00

Programul bibliotecii în perioada 30 iunie – 12 octombrie 2014

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE FILOSOFIE   Programul bibliotecii în perioada 30 iunie – 12 octombrie 2014:   30 IUNIE – 12 IULIE 2014:                                Luni – Joi: 9.00 – 14.00 Vineri: 9.00 – 13.00 Sâmbătă, Duminică: ÎNCHIS   14 IULIE – 17 AUGUST 2014:     ÎNCHIS   18 AUGUST – 30 SEPTEMBRIE 2014:   Luni – Joi: 9.00 – 14.00 Vineri: 9.00 – 13.00 Sâmbătă, Duminică: ÎNCHIS   1 OCTOMBRIE – 12 OCTOMBRIE 2014:   Luni – Joi: 8.00 – 15.30 Vineri: 8.00 – 13.00 Sâmbătă, Duminică: ÎNCHIS    

ANUNŢ

Studenţii din anul I master (an universitar 2013/2014) şi anii I, II studii de licenţă (an universitar 2013/2014) sunt rugaţi să depună la secretariat  cerere pentru loc la buget, diplomele de licenţă şi de bacalaureat în original, până pe data de 19 septembrie 2014, pentru a putea beneficia , în funcţie de medie, de un loc la buget în anul II sau III (2014/2015). Nedepunerea diplomelor în original va face ca locul pe care-l ocupă studenţii să fie cu taxă.

Anunţ important cazare

Pentru anul universitar 2014/2015 repartiţia în cămine va avea loc în data de 29 septembrie 2014, ora 10,00 in amf. Titu maiorescu Prezenţa fiind obligatorie Neprezentarea la data menţionată duce la anularea cererii de cazare şi a pierderii locului de cămin   Cererile şi dosarele (cazuri sociale) pentru cazare vor fi depuse la secretariat până la data de 4 septembrie 2014 ora 14:00                          

Acte înscriere licenţă şi disertaţie sesiunea iunie 2014

LICENŢĂ DOSARUL VA CUPRINDE: 1.  Cerere tip de înscriere; 2.  Fişă de lichidare: biblioteca, social si contabilitate; 3. Declaraţia tip pe propria răspundere; 4.  Certificat de naştere, în copie legalizată; 5. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată; 6. Copie carte identitate; 7. Certificat de competenţă lingvistică în original si copie; 8. 2 fotografii ; 9. Dosar plic; 10. Lucrarea de licenţă  în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră). DISERTAŢIE Dosarul va cuprinde: 1. Cerere tip de înscriere; 2.  Fişa de lichidare : biblioteca, social si contabilitate; 3. Declaraţia tip pe propria răspundere; 4. Certificat de naştere, în copie legalizată; 5. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată; 6. Diplomă licenţă, în copie legalizată; 7.copie carte identitate; 8. 2 fotografii ; 9. Dosar plic; 10. Lucrarea de disertaţie  în Mai multe detalii …

ANUNŢ SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢI ERASMUS 2014

FILOSOFIE destinatii studenti 2014-15 Anunt Selectie 2014 Comisia de selecţie: Asist. dr. Constantin Vică (preşedinte, Responsabil ERASMUS), Lect. dr. Cristian Iftode, Conf. dr. Laurenţiu Staicu, Lect. dr. Emanuel Socaciu.   Criterii de eligibilitate şi selecţie:   – candidatul poate fi cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente; – să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi); – să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă); – să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de învățământ în care se află Mai multe detalii …