SUSȚINERE DISERTAŢIE – SESIUNEA IUNIE 2017

ÎNSCRIERI : 6 – 19 iunie 2017 SUSŢINERE DISERTAȚIE: 27 iunie 2017, ora 9:00 Dosarul va cuprinde: Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit) Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă : – disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro – disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro – disertatiieticaap@ub-filosofie.ro – disertatiianalitica@ub-filosofie.ro – disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator Copie carte identitate Fişă de lichidare: bibliotecă (bibliotecă, social şi contabilitate pentru promoțiile mai vechi) Certificat de naştere, în copie legalizată * Diplomă bacalaureat, în copie legalizată * Diplomă licenţă, în copie legalizată * 2 fotografii Dosar plic Lucrarea de disertaţie în format electronic şi pe suport de hârtie Rezumat Mai multe detalii …

SUSȚINERE LICENŢĂ – SESIUNEA IUNIE 2017

ÎNSCRIERI : 6 – 19 iunie 2017 SUSŢINERE LICENȚĂ: 26 iunie 2017, ora 9:00 Dosarul va cuprinde: Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@ub-filosofie.ro) Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator Copie carte identitate Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie Fişă de lichidare: bibliotecă Certificat de naştere, în copie legalizată* Diplomă bacalaureat, în copie legalizată* 2 fotografii Dosar plic Lucrarea de licenţă în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră) Rezumat Referatul profesorului coordonator * Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat Mai multe detalii …

Anunț selecție pentru mobilități studenți ERASMUS 2017

ERASMUS+ Europa

Descarcă Anunt Selectie 2017 Destinații FILOSOFIE Comisia de selecție: Conf. dr. Laurențiu Staicu, conf. dr. Emanuel Socaciu, conf. dr. Cristian Iftode, lect. dr. Constantin Vică (președinte, Responsabil ERASMUS) Criterii de eligibilitate și selecție:  – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente; – să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi); – să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență); – să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada Mai multe detalii …

“Programul EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

“Programul EURO 200” – pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Beneficiarii acestui program sunt studenții din cadrul Instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cu vârstă de pănă în 26 ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru de familie. Deadline depunere cereri: 21 aprilie 2017 Pentru detalii consultați Adresa MEN nr. 27735/6.03.2017  

Chișinău Calling – mobilități ERASMUS în Republica Moldova

Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 5 burse de mobilitate la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, pentru semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017. La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclurile de licență, master și doctorat. Bursa este în valoare de 2600 euro pentru 4 luni. La aceștia se adaugă 180 euro pentru cheltuielile de transport. Perioada de înscriere: 17 – 25 ianuarie 2017. Interviu: 27 ianuarie 2017, ora 12.30. Criterii de eligibilitate și selecție: – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente; – să fie Mai multe detalii …

Târgul Caritabil de Crăciun

Facultatea de Filosofie vă invită la Târgul Caritabil de Crăciun, eveniment organizat cu scopul strângerii de fonduri care vor fi în totalitate dăruite lui Christian Boiangiu, student în anul I, a cărui mamă este bolnavă de cancer la sân în fază terminală (stadiul 4). Andra Boiangiu, mama lui Cristi, are nevoie de un tratament pentru care nu s-a aprobat metodologia de a fi eliberat (cel puțin compensat) către persoanele bolnave de cancer (medicamentul se numește TYVERB). Vom pune la dispoziție toate documentele doveditoare ale bolii de care suferă – cancer la sân, stadiul 4 terminal, metastaze osoase și cerebrale, 2 tumori – mare și medie. Din păcate în acest stadiu boala nu mai este vindecabilă, însă cu toții știm cât Mai multe detalii …