BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, sunt integralişti şi au media în anul universitar 2015/2016 peste 7.00. Venitul lunar net pe membru de familie nu trebuie să depăşească → vezi anexa. Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 28 octombrie a.c., ora 10.00, adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (iulie, august, septembrie). Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să cuprindă: 1. Salarii nete totale – Adeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) de la locul de muncă al părinţilor (dacă părinţii sunt salariaţi) 2. Copie buletin 3. Pensii- Cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) (dacă părinţii sunt pensionari) 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori) – Mai multe detalii …

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

În perioada 01-16 octombrie 2015 va avea loc înscrierea în anul universitar 2015-2016 a studenților de la toate nivelurile de studii universitare: licență, master, doctorat. Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și se face prin completarea: – fișei de înscriere – și a contractului de studii (doar studenții anului I) Program de înscrieri: – luni-joi: 12.00-14.00 – vineri: 10.00-12.00  

CAZARE a.u. 2015-2016

ANUNŢ IMPORTANT CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016 REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2015, ORA 10,00 ÎN AMF. TITU MAIORESCU PREZENŢA FIIND OBLIGATORIE (CU CARTEA DE IDENTITATE) NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI

Licenta – septembrie 2015

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3-18 septembrie 2015 Program de înscrieri: Luni – vineri: 9.00 – 14.00 ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT FILOSOFIE – modulul Filosofie – modulul Filosofie-Studii europene ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii: 1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat 2. Nota de la a doua probă scrisă de la exam

ANUNȚ: Proiectul Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559

Universitatea din Bucureşti lansează procesul de selecție a grupului țintă docotranzi pentru proiectul Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559. Procesul de selecție se derulează în perioada 30.06.2015-10.07.2015. Pentru mai multe detalii privind termenele de înscriere, documentele necesare înscrierii, etapele procesului de selecție vă rugăm consultați Metodologia de selecție a grupului țintă doctoranzi pe care îl puteți accesa la următoarea adresă web: http://filosofie.unibuc.ro/wp-content/uploads/Metodologie-pe-site.doc   Informații suplimentare: Secretar comisie de evaluare, adm. Financiar Moisescu Tel. 021/305 82 22, 021/305 82 24 e-mail iustina.moisescu@fse.unibuc.ro