ANUNT În atenţia conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor

În atenţia conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor   Conform regulamentului este obligatoriu ca după fiecare an de studii doctorale să se facă o evaluare a activităţii în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare. Pentru anul I (2013/2014) perioada de organizare a acestei evaluări este 22-26 septembrie 2014. Conducătorii de doctorat sunt responsabili de organizarea acestor colocvii. Aceştia vor prezenta la Secretariatul facultăţii  o cerere a fiecărui doctorand, semnată de conducătorul de doctorat, cu titlul definitiv al tezei. În general, se vor discuta două teme: Raport anual de activitate (sinteza rapoartelor lunare) Discutarea unui referat ştiinţific care e parte din teză (în total 2 referate susţinute la colocviile din anii II şi III).