Alegerile Școala Doctorală – mandat 2016-2021

Consiliul ŞD de filosofie din Universitatea Bucureşti

Stimaţi membri ai ŞD de filosofie cu drept de vot şi cu drept de a fi aleşi (sub 65 de ani),
La începutul lunii octombrie 2016 vor avea loc alegerile pentru funcţia de director al ŞD de filosofie (2016-2021), de membru al Consiliului ŞD ca şii reprezentanţii ŞD în CSUD la nivel de universitate.

 • Numărul de membri ai Consiliului ŞD de filosofie este de 7 (3 membri dintre conducătorii de doctorat, 2 doctoranzi şi 2 persoane exterioare Consiliului ŞD)..
 • Lista conducătorilor de doctorat care au drept de vot şi drept de a fi aleşi este:
 1. Prof.dr. Mihaela Pop
 2. Prof. dr. Viorel Cernica
 3. Prof. dr. Wilhelm Dancă
 4. Acad. Mircea Dumitru
 5. Prof.dr. Constantin Stoenescu
 6. Lect. Dr. Cristinel Ciocan
 7. Lect. Dr. Bogdan Mincă
 8. Prof. dr. Romulus Brancoveanu
 9. Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu

Cei 9 membri sunt rugaţi să nu lipsească în ziua alegerilor (4 oct.) şi să-şi depună candidaturie unde e cazul.

 • Comisia electorală va fi formată din:
 1. Prof.dr. Romulus Brâncoveanu – decan
 2. Prof. dr. Valentin Mureşan
 3. Drd. Toni Gibea
 • Candidaturile pentru funcţiile de membru al Consiliului ŞD, Director al ŞD şi membru al CSUD (1 conducător de doctorat şi un doctorand) se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 26-30 sept 2016, înter orele 10.00 şi 14.00.
 • Dosarul candidatului va conţine un CV şi o fişă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul „filosofie”. Candidaturie pot fi trimise şi prin email.
 • Data şi locul alegerilor: 4 octombrie 2016, oqra 12, Facultatea de filosfie, Sala doctorate.
 • Desfăşurarea alegerilor se va face după următorul desfăşurător:

In ceea ce priveste organizarea propriu-zisa a alegerilor, am stabilit impreuna in cadrul sedintei CSUD ca diversele scoli doctorale au libertate sa-si fixeze procedura interna. De aceea, recomandarile de mai jos nu exclud posibilitatea ca consiliile scolilor doctorale sa prefere variante alternative.

 • Buletinele de vot, diferite pentru functia de director al scolii doctorale, pentru calitatea de conducator de doctorat membru al consiliului scolii doctorale, pentru calitatea de student-doctorand membru al consiliului scolii doctorale si pentru calitatea de persoana exterioară membru al consiliului scolii doctorale, este bine sa urmeze modelul celor folosite la alegerile de la nivelul departamentelor.
 • Modul de exprimare a votului pe buletine este bine sa fie acelasi ca la alegerile de la nivelul departamentelor
 • Intr-o prima etapa se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de catre conducatorii de doctorat titulari UB – directorul scolii doctorale, care ocupa automat si unul dintre locurile rezervate conducatorilor de doctorat in cadrul consiliului scolii doctorale
 • În a doua etapa, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de catre conducatorii de doctorat titulari UB – ceilalti membri conducatori de doctorat in cadrul consiliului scolii doctorale (in cazurile in care, conform prevederilor art. 9 (1) din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat, consiliul scolii doctorale are 5 sau 7 membri)
 • In a treia etapa se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de catre conducatorii de doctorat titulari UB – studentii-doctoranzi membri ai consiliului scolii doctorale, respectand incompatibilitatile stabilite prin art. 9 (5) din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat, precum si persoanele exterioare membri ai consiliului scolii doctorale.
 • Comisia electorala completeaza si semneaza procesul-verbal al alegerilor
 • Rezultatul alegerilor este validat de Consiliul Facultatii (nu mai tarziu de 18 octombrie 2016) si comunicat la Biroul doctorat.

Recomand ca informatiile relevante privind procedura alegerilor sa fie afisate pe paginile proprii ale scolilor doctorale.

PS. Pentru alegerile la nivelul CSUD se pastreaza metodologia din 2012, adaptata doar in ceea ce priveste numarul studentilor-doctoranzi, data alegerilor si comisia electorala. Aceasta metodologie o veti primi electronic dupa confirmarile referitoare la comisia electorala, in cursul zilei de luni 26 septembrie.


docs– Metodologie pentru constituirea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

– Notificare candidatura CSUD – student-doctorand

– Notificare candidatura CSUD – conducator de doctorat

Admitere master septembrie 2016

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 14 SEPTEMBRIE 2016

Program de înscrieri:
Luni –  Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00 – 12.00

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizăriPrecizări cu privire la desfășurarea concursului de admitere Studii Universitare de MasterRecunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

Admitere licență septembrie 2016

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 14 SEPTEMBRIE 2016

Program de înscrieri:
Luni –  Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00 – 12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

FILOSOFIE
– modulul Filosofie
– modulul Filosofie-Studii europene

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizăriMetodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Licență 2016Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

Rezultate admitere Licență & Master

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de Licență și Master, sesiunea iulie 2016.

Listele pe specializări și surse de finanțare, precum și precizările sunt disponibile pe paginile dedicate admiterii, secțiunea “Rezultate & precizări”:

Ne-a părăsit Academicianul Ion Ianoși

[twocol_one]

Academicianul Ion Ianoși s-a născut la 1 mai 1928, în Brașov. A început Facultatea de Filosofie și Litere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, iar în anul al doilea de facultate a plecat la studii în URSS, la Leningrad. Acolo a urmat Facultatea de Filosofie și a obținut licența în filosofie, fiind declarat șef de promoție pe întreaga universitate. Datorită acestui fapt a primit acceptul de a se înscrie la doctorat, specialitatea estetică. La studii a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, Janina Caffe-Theodorescu, care îi va fi alături timp de 66 de ani.
Întors în țară în 1955, este angajat la Institutul de Teatru și Film I.L. Caragiale din București până în 1959. Din acest an este cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Între 1958-1965 a lucrat la Secția Artă și Cultură al CC al PCR. A publicat lucrări de filosofia culturii, istoria ideilor filosofice, estetică, teorie și critică literară. Demn urmaș al lui Tudor Vianu, a scris și a publicat o amplă prefață la Estetica acestuia.
Fin cunoscător al culturilor română, germană, rusă, maghiară, franceză, engleză și americană a publicat de-a lungul anilor cărți reprezentative din care enumerăm: Romanul monumental şi secolul XX, Thomas Mann, Dostoievski – tragedia subteranei, Sublimul în estetică, Sublimul în artă, Sublimul în spiritualitatea românească, Estetica, O istorie a filosofiei româneşti – în relaţia ei cu literature, Idei inoportune, Vârstele omului și Internaționala mea. Cronica unei vieți.
Ion Ianoși a reprezentat cu cinste cultura română prin organizarea în 1972 a Congresului mondial de estetică la București.
Ca profesor al Facultății de Filosofie, dar și al Facultății de Limbi Străine, de Litere, a format în spiritul valorilor perene generații succesive de studenți, unii dintre ei la rândul lor astăzi, în România și în lumea largă, personalități deosebite și semnificative.
A condus multe generații de doctoranzi atât în țară, cât și în străinătate.
A fost primit ca membru de onoare al Academiei Române, demnitate pe deplin meritată și pe care a apreciat-o așa cum se cuvine.
În Facultatea de Filosofie s-a simțit întotdeauna ca aparținînd spiritului acesteia, cel de respect al ideilor universale, de înțelegere, de toleranță către ființele umane.
Profesorul Ion Ianoși a ales să aparțină culturii române și să scrie în limba poporului și a țării în care a trăit.
Cu certitudine Academicianul Ion Ianoși a fost o personalitate exemplară a culturii române.
A avut sigur virtutea înțelepciunii și pe cea a curajului blând și a blândeții curajoase. Sunt virtuți ale oamenilor rari.

Prof. dr. Vasile Morar

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Ion IanosiFacultatea de Filosofie a Universității din București, profesorii și studenții în egală măsură, anunță cu profundă durere încetarea din viață a distinsului profesor și academician Ion Ianoși.
Profesorul Ion Ianoși a fost timp de decenii o prezență marcantă în viața facultății noastre și în cultura română. Specialist de valoare internațională în estetică, filosofia culturii, istoria și circulația ideilor, critică și teorie literară, profesorul Ianoși a scris lucrări de referință în toate aceste domenii, articole și studii, introduceri și postfețe la volume cu mare încărcătură intelectuală. Traducător și critic inspirat al operelor unor mari personalități precum Thomas Mann, Dostoievski sau Tolstoi, a fost în același timp un promotor al ideilor umaniste și un model intelectual pentru generații de studenți, tineri intelectuali și toți cei interesați de cultură.
Ion Ianoși va rămâne un nume de referință în cultura română.
Suntem alături de familie în aceste momente grele și îi transmitem sincerele noastre condoleanțele !

Corpul neînsuflețit al Profesorului Ion Ianoși este depus în imobilul din Str. Vulturilor nr. 11 (lângă Hala Traian). Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face vineri, 1 iulie, între orele 18.00-20.00, sâmbătă, 2 iulie și duminică, 3 iulie, între orele 10.00-16.00. Incinerarea va avea loc luni, 4 iulie, ora 10.30 la Crematoriul Vitan-Bârzești (Șoseaua Vitan-Bârzești 9-11).

[/twocol_one_last]