Burse de studiu a.u. 2016-2017 – suplimentare conform OUG nr 2/06.01.2017

AnunțCerereAdresă / Decizie / CuantumOrdinul MEN nr. 3392/2017Proces verbal & liste beneficiari burse de studiu cf. Ordinului MEN nr. 3392/2017
ATENȚIONARE
Studentele / studenții care în conformitate cu noua metodologie de acordare a burselor (vezi Ordinul MEN nr. 3392/2017) se găsesc în situația de a putea beneficia concomitent de bursă socială (în condițiile stabilite de lege la data de 01.10.2016) și bursă de studiu sunt invitate / invitați să își depună cererile respective la secretariatul facultății până marți, 07.03.2017, ora 12.00.

Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Filosofie inclusă în C.E.E.O.L.

Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Filosofie (The Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series), revista indexata in EBSCOhost, Philosopher’s Index with Full Text, ERIH Plus, a fost de curând inclusă în C.E.E.O.L. Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi site-ul oficial al revistei: http://annals.ub-filosofie.ro/ index.php/annals/index

Burse DAAD pentru doctoranzi, cercetători și cadre didactice

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) are si anul acesta o oferta atractiva de burse pentru doctoranzi, cercetatori si cadre didactice.

Am dori sa va atragem atentia indeosebi asupra urmatoarelor programe de bursa:

1. Burse de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori – Burse de scurta durata (1 – 6 luni)

2. Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetatori (1-3 luni)

3. Program de reinvitare pentru fosti bursieri (1-3 luni)

4. Burse pentru artisti si arhitecti – Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare (1-3 luni)

Data limita de aplicare pentru toate cele patru programe este:

01.05.2017 pentru stagii care incep intre decembrie 2017 – mai 2018

Candidatii trebuie sa faca dovada unui accept de indrumare / invitatie la o institutie de invatamant superior / institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidati; DAAD nu intermediaza locuri de cercetare. Candidatii pot aplica si pentru un stagiu de cercetare in limba engleza, daca din acceptul institutiei germane reiese explicit faptul, ca proiectul de cercetare poate fi desfasurat in aceasta limba.

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse, finantate de statul roman. In aceste cazuri se tine cont de anumite prevederi. Pentru detalii suplimentare puteti contacta biroul DAAD la info@daad.ro.

Speram ca si de aceasta data oportunitatile oferite de bursele DAAD sa fie cat mai vizibile, pentru un numar cat mai mare de doctoranzi, cadre didactice si cercetatori.

CFP: Conferința Națională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” – Sublimul în cultură

Conferința Națională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși”
– Sublimul în cultură –

19-20 mai 2017

Vă invităm să participați la a V-a ediție a Conferinței Naționale de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” dedicată, anul acesta, personalității Profesorului Ion Ianoși. Vă propunem un dialog pe tema sublimului, abordată de Profesorul Ianoși în multe dintre lucrările sale. Considerăm că această temă este și astăzi de actualitate, nu numai în manifestările artistice, dar și în gândirea estetică. Sublimul este noțiunea capabilă să dea seamă de complexitatea stărilor estetice, etice și filosofice, iar Profesorul Ianoși considera că sublimul este „cea mai etică dintre calitățile estetice ale omului” (Estetica, 1975, p. 127) și constata o nuanțată corelație între estetic și religios în interiorul sublimului.

În ce măsură gustul asociativ sporit al secolului nostru poate profita de deschiderile sublimului spre variate direcții de cercetare culturale? Pot oare sensurile kantiene ale sublimului să mai ofere astăzi răspunsuri la problemele morale și estetice ale societății contemporane? Care sunt cauzele pentru care sublimul ca modalitate estetică este cunoaștere și înțelegere a vieții și imperativelor etice majore? Iată câteva dintre posibilele întrebări la care așteptăm răspunsuri pornind de la operele numeroase și pline de idei generoase ale Profesorului Ion Ianoși.

Așteptăm propunerile dumneavoastră până pe data de 30 aprilie 2017 06 mai 2017 la adresa: cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro
Abstract: 250-300 cuvinte
Date personale: (nume, prenume, afiliere, email)

Organizatori:
Prof. dr. Mihaela Pop
Drd. Oana Şerban

Bursele ICUB pentru tineri cercetători – noi pachete de informații

Bursele ICUB pentru tineri cercetători – noi pachete de informații

Bursele pentru tineri cercetători – ICUB sunt burse rezidențiale postdoctorale de 3-12 luni destinate tinerilor cercetători performanți din toate domeniile de cercetare. Programul de burse este un program de perfecţionare pentru tinerii cercetători în cadru instituţionalizat.

Candidații la bursele pentru tineri cercetători trebuie să aibă deja titlul de doctor, obținut cu maximum 5 ani până la momentul depunerii aplicației, și să fi făcut deja dovada capacității de a lucra cu succes ca cercetători independenți. Bursele se adresează cu precădere candidaților care nu au deja un post permanent în cercetare sau în învățământul superior și presupun funcționarea, cu normă întreagă, în cadrul ICUB.

Nu pot candida pentru aceste burse persoane care au o relație contractuală de muncă cu Universitatea din București.

Candidații care au posturi permanente la alte instituții vor trebui să prezinte acordul instituției respective pentru perioada în care funcționează ca bursieri ICUB.

Noile pachete de informații pot fi consultate pe site-ul ICUB, la această adresă.