Biblioteca

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE FILOSOFIE

ADRESA: Splaiul Independenţei nr. 204, parter, sector 6, Bucureşti
Cod postal 060024
TELEFON: 0213130805

BIBLIOTECARI:

Liliana Popescu (sef serviciu)
Titus Lates
Ştefania Olea
Adriana Toma
Elisabeta Soare
Maria Soare

Programul bibliotecii

Biblioteca este închisă în perioada 22 decembrie 2016 - 4 ianuarie 2017
Sala de lectură:
Luni – Vineri: 8.00 – 18.00
Sâmbătă – Duminică: închis 

 

Centrul de împrumut / Eliberare premise/vize:

Luni – Marți, Joi: 9.00 – 14.00
Miercuri: 13.00  17.00
Vineri: 9.00  12.00

  

COLECŢII

Biblioteca de Filosofie este o bibliotecă specializată, colecţiile de publicaţii fiind adecvate nevoilor utilizatorilor, atât ale celor care se familiarizează cu teoriile şi concepţiile filosofice, cât şi ale celor interesaţi de aprofundarea studiilor universitare şi de cercetarea ştiinţifică.Biblioteca dispune de un fond reprezentativ de periodice de specialitate străine, dintre care menţionăm: Analysis, Anuario Filosofico, Australasian Journal of Philosophy, The British Journal for the Philosophy of Science, Erkenntnis, Ethics, The Journal of Philosophy, Journal of the History of Philosophy, Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, Revue Internationale de Philosophie, Rivista di Filosofia Neo–Scolastica, Utilitas. Biblioteca deţine şi un număr important de lucrări de referinţă. Menţionăm câteva titluri: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia Britannica, Great Books, The Cambridge Companion to Aristotle, Descartes, Hegel, Hobbes, Heidegger, Leibniz, Kant, Wittgenstein, etc.Dezvoltarea colecţiilor se realizează având în vedere o serie de criterii: profilul bibliotecii, bugetul alocat, categoriile de utilizatori, data publicării şi autorul sau editura care publică lucrarea. De asemenea, se au în vedere în permanenţă solicitările venite din partea cadrelor didactice din Facultatea de Filosofie.Achiziţia propriu-zisă se face prin: cumparare, schimb de publicaţii, donaţii şi transfer. În prezent, biblioteca dispune de un fond de publicaţii de aproximativ 55.000 de volume şi oferă cel mai mare număr de publicaţii în acces direct din întreg complexul B.C.U. “Carol I”.

LISTA DOMENIILOR ÎN ACCES DIRECT

101 Propedeutică filosofică

165.9 Istoria ideilor

1(091) Istoria filosofiei

1A Filosofie antică

1E Filosofie medievală

1M Filosofie modernă

1C Filosofie contemporană

1R Filosofi români

11 Metafizică. Ontologie

13 Ştiinţe cognitive. Filosofia minţii

81:1 Filosofia limbajului. Filosofie analitică

16 Logică

165 Epistemologie. Filosofia ştiinţelor

510.2 Filosofia matematicii

7.01 Estetică. Teoria şi filosofia artei

130.2 Filosofia culturii. Axiologie

2 Religie. Filosofia religiei

572 Antropologie. Etnologie

15 Psihologie. Psihanaliză

37 Pedagogie. Filosofia educaţiei

17 Etică

32 Filosofie politică. Ştiinţe politice

316 Sociologie. Ştiinţe sociale

33 Economie. Management

34 Drept. Filosofia dreptului

930. 1 Filosofia istoriei

82.09 Critica si teorie literara. Istorie literara.

P Periodice

R Referinţe

SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECĂ

– acces direct la publicaţii în sala de lectura ( 64 de locuri )
– împrumut de publicaţii la domiciliu
– împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional
– acces la catalogul electronic al bibliotecii
– asistenţă infodocumentară – îndrumări privind utilizarea catalogului Alice şi consultarea bazelor de date la care BCU “Carol I” oferă acces gratuit
– consultarea gratuită a bazelor de date de la domiciliu de către cadrele didactice şi doctoranzii Facultăţii de Filosofie
– asistenţă formativă – informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii

PERMISUL DE BIBLIOTECA

Accesul în bibliotecă se face pe baza permisului eliberat de Unitatea Centrală sau de bibliotecile filiale.

Biblioteca de Filosofie eliberează şi vizează permise pentru cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii şi studenţii Facultăţii de Filosofie. Cu exceptia cercetătorilor, celelalte categorii de utilizatori beneficiază de împrumutul la domiciliu.

Permisul se elibereaza şi se vizează în urma achitării de către utilizatori a unei sume stabilite la începutul fiecarui an universitar.

Pentru eliberarea şi vizarea unui permis sunt necesare:
– buletinul / cartea de identitate
– o fotografie tip buletin
– taxa de înscriere sau viză
– 2 plicuri timbrate şi 5 coli de scris tip Xerox ( numai pentru utilizatorii cu drept de împrumut )

Pe categorii de utilizatori, în plus se vor prezenta:
– cadre didactice – legitimaţia de serviciu, vizată
– studenţi – carnetul de student, vizat
– doctoranzi – legitimaţia sau adeverinţa care să ateste înscrierea la doctorat

ACCESUL LA DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ÎN SALA DE LECTURĂ

La intrarea în sala de lectură, utilizatorul este obligat să prezinte custodelui permisul şi să completeze citeţ rubricile Caietului de frecvenţă. În schimbul permisului, utilizatorul va primi o cheie de la unul dintre dulapurile de pe hol, unde acesta îşi va depozita obiectele personale (piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă, cărţi). Numărul de la dulap, coincide cu numărul locului din sala de lectură.
Se pot consulta simultan cel mult trei volume de publicaţii. După consultarea catalogului sau după selecţia directă de la raft, utilizatorul va completa câte un buletin de cerere pentru fiecare titlu în parte. Publicaţiile selectate vor fi înmânate custodelui de la biroul de acces, împreună cu buletinele de cerere, pe care acesta le va anexa permisului de intrare.
La primire publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze custodelui eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).
La plecarea din sala de lectură, utilizatorul are obligaţia să predea custodelui de la biroul de acces publicaţiile consultate şi cheia de la dulapul care i-a fost repartizat.
Este interzisă scoaterea în afara bibliotecii, de către utilizatori, a documentelor consultate în sala de lectură, fără acordul custodelui.
De asemenea, sunt interzise: consumul de alimente şi băuturi şi folosirea telefoanelor mobile.

ÎMPRUMUTUL DE PUBLICAŢII

Beneficiază de împrumut de publicaţii de la centrul de împrumut al bibliotecii, cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii de la Facultatea de Filosofie.

Pot fi împrumutate simultan cel mult trei volume. Perioada de împrumut se stabileşte în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlului respectiv.

Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată.

Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. În caz de întârziere, se aplică amenzile stabilite la începutul fiecarui an universitar.

Utilizatorii au obligatia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.