Locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere septembrie 2017

Locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere septembrie 2017

Licență

39 buget

– 15 locuri pentru modulul Filosofie
– 24 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

52 cu taxă

– 26 locuri pentru modulul Filosofie
– 26 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

Pentru detalii legate de admitere accesați: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-licenta-septembrie-2017/

Master

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română): 5 buget & 33 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română): 14 buget & 27 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română): 4 buget & 21 taxă (3100 RON/an)
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 10 buget & 36 taxă (3100 RON/an)
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 9 buget & 40 taxă (3100 RON/an)
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză): 1 buget & 43 taxă (3100 RON/an)
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză): 4 taxă (2000 €/an)
– Management intercultural (în limba engleză): 10 taxă (3100 RON/an)
– Comunicare interculturală (în limba engleză): 2 buget & 11 taxă (3100 RON/an)
– Filosofie, Politică și Economie (PPE) (în limba engleză): 1 buget & 40 taxă (3100 RON/an)

Pentru detalii legate de admitere accesați: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-master-septembrie-2017/

În atenția candidaților admiși în sesiunea iulie 2017

Termenul limită pentru confirmarea locului ocupat în sesiunea iulie 2017: 31 august 2017, ora 12:00

LicențăMaster

În atenția candidaților admiși la buget

 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în originalla Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017, ora 12:00.
 • Cei care nu depun  Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017 (ora 12:00) următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei.

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

 • Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
 • CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
 • Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
 • “Taxă de studiu pentru Facultatea de Filosofie”
 • Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
 • Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxăpână pe 31 iulie 2017 pot face acest lucru şi in perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2017 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare, în zilele de 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28-31 august 2017.

BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2017

TAXĂ

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei.

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

 • Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
 • CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
 • Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
 • “Taxă de studiu pentru Facultatea de Filosofie”

Lansarea programului de conversie profesională în filosofie

Facultatea de Filosofie organizează cu începere de la 1 octombrie 2017 un program de conversie profesională în filosofie pentru cadrele didactice de alte specialități.
Informațiile privind conținutul programului, perioada și modalitatea de admitere sunt disponibile aici http://filosofie.unibuc.ro/conversie-profesionala-professional-conversion/