Selecție Erasmus – mobilități de practică 2015-2016 – RUNDA A DOUA

Universitatea din București a decis în Ședința de Coordonare din 23 mai 2016 lansarea rundei a doua de selecție pentru mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2016, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2015-2016, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 12 mobilități, cu un total de finanțare de 25.200 EURO. Această nouă rundă de selecție se datorează renunțării titularilor de stagii de studii Erasmus 2015-2016 și transferului de fonduri de la capitolul SMS (stagii de studii) la capitolul SMS (stagii de practică). Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți. Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 10 iunie 2016 (ora 13:00) Mai multe detalii …

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “NATURĂ. CULTURĂ. LOCUIRE”

A Half-Day Workshop Natură. Cultură. Locuire  (Conferință organizată în cadrul proiectului D PLATFORM – Instrument cultural și portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean, COD: PN-II-RU-TE-2014-4-2601) București, 18 MAI 2016 (Sala 6, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București) 9:40 – 10.00 Deschiderea conferinţei “D Platform si peisajul dunarean” Prof. Univ. Dr. Constantin ASLAM (Universitatea Națională de Arte București) Lect. Univ. Dr. Raluca NESTOR OANCEA (Universitatea Națională de Arte București) Conf. Univ. Dr. Ioana TUDORA (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti) Dr. Diana CULESCU (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti)    Partea I. Moderatori: Prof. Univ. Dr. Constantin Aslam, Drd. Oana Șerban 10.00-10.20 Cristian IFTODE, Conf. Univ. Dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București Despre „physis” la Aristotel. „Imitaţia naturii” şi miza metaforei 10.20-10.40 Cornel MORARU, Drd., Facultatea de Mai multe detalii …

Admitere doctorat 2015

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale sesiunea septembrie 2015 Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2015 se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3165/04.02.2015, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Bucureşti, precum şi conform prezentei metodologii. Concursul de admitere e organizat de Şcoala doctorală pe (i) locuri finanţate de la buget, cu bursă; (ii) locuri finanţate de la buget fără bursă şi (iii) locuri cu taxă. Studenţii străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

Admitere doctorat 2014

ADMITERE STUDII DE DOCTORAT Rezultate admitere sesiunea Septembrie 2014 FILOSOFIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 Locuri : – 25 finanțate de la bugetul de stat, din care:                       – 11 locuri cu bursă;                       – 14 locuri fără bursă.                – 25 locuri taxă. CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 – ÎNSCRIERI LA DOCTORAT :         1 – 10 SEPTEMBRIE 2014 –  CONCURSUL DE ADMITERE :   15 – 19 SEPTEMBRIE 2014 –  DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR : 23 SEPTEMBRIE 2014 Program înscrieri: – luni – vineri 9,00-14,00 – sâmbătă-duminică 9,00-12,00 Actele necesare admitere 2014(.pdf) Tipuri de certificat competente lingvistice (.pdf) Metodologie Admitere Doctorat sept. 2014 (.pdf) Regulament scoala doctorala iulie 2013 (.docx) Metodologia de admitere la doctorat , septembrie 2014 1)      Colocviul (concursul) de admitere la doctorat Mai multe detalii …

În atenția studenţilor an I master şi anii I, II studii de licenţă

Studenţii din anul I master (an universitar 2015/2016) şi anii I, II studii de licenţă (an universitar 2015/2016) sunt rugaţi să depună la secretariat cerere pentru loc la buget diplomele de licenţă şi de bacalaureat în original până pe data de 9 septembrie 2016 pentru a putea beneficia, în funcţie de medie, de un loc la buget în anul II sau III (an universitar 2016/2017). Nedepunerea diplomelor în original va face ca locul pe care-l ocupă studenţii să fie cu taxă.