SESIUNE de examene IUNIE 2020

1 IUNIE 2020

prof.dr. Savu Totu – Filosofie greaca: – data limita primire referate: 1 iunie

EVALUARE REFERAT 13 IUNIE 2020

2 IUNIE 2020 lect.dr. Emilian Mihailov – Teorii etice
4 IUNIE 2020

prof.dr. Viorel Vizureanu

Filosofie modernă, anul II:

Susținere referate: 4 iunie, ora 9.00

Examen scris: 5 iunie, ora 9.00

Ambele probe se vor desfășura online.

7 IUNIE 2020

conf.dr.Dorina Pătrunsu   7 iunie 2020 – Filosofie politică și socială predare eseu

examen online 15 iunie 2020

9 IUNIE 2020

dr. Andrei Mărășoiu

9 iunie, ora 16.30, master FA an  I Ontology

10 IUNIE 2020

prof.dr. Mihaela Pop Teorii ale reprezentării master an I  ICIF

prof.dr. Savu Totu – Filosofie si crestinism: – data limita primire referate: 10 iunie

evaluare referate 20 iunie 2020

Conf.dr. Bogdan Mincă

Elemente de limbă greacă veche: 10 iunie, ora 15.00

11 IUNIE 2020 prof. dr. Laurențiu Staicu 11 iunie, ora 11.00, master FA an I -Topics in contemporary metaphysics
12 IUNIE 2020

conf. dr. Sorin Costreie

12 iunie, ora 12.00, Filosofia limbajului, an II

14 IUNIE 2020

lect.dr. Constantin Vică – Etică în tehnologia informației, master EASAO, an I:

Depunerea eseului (pe mail): 14 iunie, ora 20.00.

Discutarea eseului: 17 iunie, ora 17.00 (online).

15 IUNIE 2020

prof.dr. Adrian Paul Iliescu:

master anul I Etică socială și politică: 15 iunie, predare eseu

conf.dr. Emanuel Socaciu Istoria Ideilor Politice (licenta an I): 15 iunie ora 16.00, scris (evaluare referat)

17 IUNIE 2020 conf.dr. Emanuel Socaciu – Ethics and Economics (PPE an I): 17 iunie, ora 16.00, scris (evaluare referat)
18 IUNIE 2020 conf.dr. Cristian Iftode – Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (master ICIF, anul 1): deadline trimitere referate 18 iunie; comunicarea notelor finale la secretariat: 22 iunie
19 IUNIE 2020    

prof. dr. Constantin Stoenescu

19 iunie, ora 10.00, Epistemologie, an I

                               prof. dr. Constantin Stoenescu 19 iunie, ora 12.00, Epistemology MASTER FA

22 IUNIE 2020

 

lect.dr. Marin Bălan

An I Filosofie

Disciplina: Filosofie medievală

– modalitatea de examinare: eseu final + activitatea din timpul semestrului

conf.dr. Emanuel Socaciu Etica in afaceri (EASAO an I): 22 iunie, ora 16.00, scris (evaluare referat)

22 IUNIE 2020 conf.dr. Cristian Iftode Introducere în estetică (anul 1): examen scris online, 22 iunie ora 12.00

24 IUNIE 2020

 

lect.dr. Marin Bălan

An II Modul psiho-pedagogic

Disciplina: Didactica specialității

– modalitatea de examinare: eseu final + activitatea din timpul semestrului

Conf.dr. Bogdan Mincă

Despre limbă: Heidegger și Merleau-Ponty: 24 iunie, ora 13.00.

25 IUNIE 2020

Conf.dr. Bogdan Mincă

– Originile filosofiei europene – 25 iunie 2020 predare eseu ora 8,00

comunicare rezultate 28 iunie 2020 ora 10,00

 

1 IUNIE 2020

conf. dr. Gheorghe Ștefanov ora 10.00

 

prof. dr. Laurențiu Staicu ora 11.00

2 IUNIE 2020

conf. dr. Dana Jalobeanu ora 12.00

5 IUNIE 2020

Lect. dr. Cătălin Cioabă

ora 14.00, Fenomenologie, an III Licență

ora 16.00, Fenomenologie germană, an II Master

conf.dr. Cristian Iftode vineri 5 iunie ora 13.00 Introducere în etică şi Introducere în estetică

Examenele se vor desfăşura online, probă scrisă.

8 IUNIE 2020

conf. dr. Gabriel Vacariu

conf.dr. Cristian Iftode luni 8 iunie ora 13.00 Filosofie contemporană

Examenele se vor desfăşura online, probă scrisă.

10 IUNIE 2020

prof. dr. Constantin Stoenescu ora 11.00

11 IUNIE 2020

prof. dr. Mircea Dumitru ora 12.00

conf. dr. Sorin Costreie ora 15.00

 

 

Studenții cu restanțe sunt rugați să ia din timp legătura cu profesorii prin e-mail pentru a afla detalii privind modul de organizare a examenului și cerințele specifice

Redeschiderea centrului de împrumut al Bibliotecii Facultății de Filosofie

Redeschiderea centrului de împrumut al Bibliotecii Facultății de Filosofie

Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” va relua parțial programul cu publicul, începând din data de 18 mai 2020. Centrele de împrumut din bibliotecile filiale vor funcționa după următorul program: 

 • Luni – Joi: 8,30 – 15,30

 • Vineri: 8,30 – 12,30

Împrumutul de publicații la domiciliu și restituirea publicațiilor împrumutate se vor face exclusiv în baza unei comenzi online prealabile.

Astfel, în cazul Bibliotecii de Filosofie, utilizatorii cu  drept de împrumut vor transmite un email la adresa: imprumutfilosofie@gmail.com, în care vor preciza dacă doresc să împrumute anumite titluri sau să restituie publicațiile împrumutate.

Cererile de împrumut efectuate de luni până vineri, până la ora 12, vor putea fi onorate în ziua lucrătoare următoare, dacă bibliotecarul de la centrul de împrumut vă va confirma prin email că titlurile solicitate sunt disponibile.

Catalogul bibliotecii poate fi consultat aici: http://193.231.9.12/Alice/find.php

Un email de confirmare va fi trimis și utilizatorilor care doresc să restituie publicații. La fel, aceștia vor fi invitați la sediul bibliotecii în ziua următoare trimiterii solicitării, pe bază de programare. Cărțile restituite vor fi plasate automat în carantină.   

 Nu vor exista penalități la returnarea documentelor împrumutate anterior datei de 16 martie 2020, când a fost decretată starea de urgență.

Relațiile cu publicul se vor desfășura în deplină concordanță cu respectarea normelor preventive în vigoare – prezența a maximum 3 persoane în spațiile publice închise, purtarea măștii de protecție, îndeplinirea cerinței de distanțare socială.

Repertoar de resurse științifice online oferit de CEREFREA Villa Noël

Repertoar de resurse științifice online oferit de CEREFREA Villa Noël

Pentru ca perioada de izolare la care ne obligă răspândirea SARS-COV 2 să fie mai ușor de traversat, în special pentru cei care au nevoie de un acces constant la resurse științifice, CEREFREA Villa Noël repertoriază resursele accesibile online în domeniile științelor umaniste și sociale, organizate în funcție de limba principală folosită – francofone, anglofone și românești.

Echipa CEREFREA va continua să alimenteze lista săptămânal. Vă rugăm să o verificați constant pentru a avea acces la ultima versiune.

Repertoarul de resurse științifice online dedicat științelor umaniste și sociale realizat de CEREFREA Villa Noël este actualizat cu regularitate și conține acum mai multe instrumente utile cercetătorilor, doctoranzilor și studenților.

Repertoarul este disponibil aici.

SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI 

Studenții de la licență și master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 20.05.2020 să completeze formularul online al cererii de susținere a restanțelor accesând următorul link: https://forms.gle/eiqoQHVWCRKy3TAY6 și să încarce dovada plății taxei de restanță.

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1), modificat și aprobat în ședința Senatului UB din 16.10.2019, și Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020, examenele din anii de studii anteriori se plătesc, taxa fiind de 50 de lei/examen.

Taxa de susținere a restanțelor din anii anteriori se poate achita online în următorul cont deschis la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11RNCB0076010452620304 pentru licență și master
Explicația/ Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume și prenume student, Facultatea de Filosofie, anul de studiu și grupa.

Important ! Restanțele din anul curent de studii, anul universitar 2019-2020, nu se plătesc !

Notă:

Conform Art. 8 din Procedura privind desfășurarea evaluărilor studenților aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență“(…) Studenții care din motive obiective cauzate de starea de urgență nu pot achita contravaloarea restanțelor sau diferențelor (cf. Regulamentului privind activitatea profesională a studenților) pot participa la evaluare în baza unei cereri pe email adresate Secretariatului facultății. Plata se va realiza după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar sau de finalizarea studiilor, oricare dintre acestea intervine mai devreme. În cazul neplății, rezultatele evaluării devin nule și nu vor fi luate în considerare ulterior.”

Studentul care nu poate achita online taxa de restanță va încărca o declarație pe proprie răspundere, în locul dovezii de achitare a taxei, prin care se angajează ca până la data de 11.06.2020 să achite taxa de restanță la Casieria Universității din București, Șoseaua Panduri nr. 90, și să transmită dovada pe adresa office@filosofie.unibuc.ro. În cazul netransmiterii chitanței, rezultatele la examenele de restanță din anii de studii anteriori devin nule și nu vor fi luate în considerare ulterior.

Programare examene ani terminali (anul III licență & anul II master)

5 mai 2020

 • prof.dr. Mihaela Pop: “Estetică” (anul III, Filos culturii): examen scris (referat): data de predare 5 mai, rezultatele pe 8 mai
 • prof.dr. Laurenţiu Staicu Managementul proiectelor de dezvoltare, 5 mai
 • lect.dr. Ileana Dascălu, Metodologia comunicării interculturale, UNESCO, predare eseu termen limită 5 mai
 • lect.dr. Constantin Vică, Libertate şi mentalităţi, marţi, 5 mai, orele 12-14
 • prof.dr. Bogdan Dima, Constitutional democracy, (master PPE) 5 mai, ora 16, evaluare referate

8 mai 2020

 • Asist.dr. Oana Șerban O perspectivă etica și antropologică asupra violenței în istorie. Holocaust și terorism,  8 mai ora 10,00

11 mai 2020

 • Lect.dr. Constantin Vica, Morality, Business and New Media (master PPE), 11 mai, orele 17-20

12 mai 2020

 • conf.dr. Sebastian Grama – Etica in mass media , master EASAOtermen predare 12 mai , ora 20,00, anunţare rezultate 19 mai, ora 16,00

14 mai 2020

 • Prof.dr. Elena Druica, Contemporary economic debates, (master PPE) 14 mai, ora 16, evaluare proiecte

15 mai 2020

 • prof.dr. Laurenţiu Staicu Filosofia biologiei, 15 mai

16 mai 2020

 • conf.dr.Dorina Pătrunsu Examenul la „ Egalitate și gen”( masterat EASAO) -16 mai, între orele 10-22 (interval de predare a eseurilor).
 •  lect.dr. Laurentiu Gheorghe – Culturi si mentalitati politice, scris (eseu de curs) si oral on-line (zoom) 16 mai, ora 14

18 mai 2020

 • conf.dr. Dana Jalobeanu Filosofia naturală și originile științei moderne, 18 mai
 • conf.dr. Prunea Tinca cursul optional de master in engleza ‘Kant’sCritique of Pure Reason’ a fost fixata pentru 18 mai 2020 pentru anul II de master.

19 mai 2020

 • prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 19 mai, ora 18.00 Etica drepturilor omului, anii II master EASAO si SDIERI si tot 19 mai, ora 12.00, Anul III FMP si SE
 • prof.dr. Laurenţiu Staicu Etica științei, 19 mai

21 mai 2020

 • conf.dr. Gabriel Vacariu Filosofie și film, 21 mai
 • conf.dr. Cristian Iftode, Filosofie contemporană, 21 mai, ora 12

22 mai 2020

 • prof.dr. Viorel Vizureanu Globalizarea și problema dezvoltării” (anul II, SDIERI): Vineri, 22 mai, ora 12.00 (trimiterea referatelor).
 • prof.dr. Ion Vezeanu-curs transversal Școala Doctorală (Metodologiașieticacercetării): vineri 22 mai  probă scrisă.

Studenții trebuie sătrimită proiectul de cercetare, prin e-mail, conform exercițiului distribuit,până la ora 20.

25    mai 2020

 • prof.dr. Adrian Paul Iliescu, 25 mai, an II master – predare eseu
 • prof.dr. Adrian Paul Iliescu, 7 iunie, an II master – restante

26 mai 2020

 • conf.dr. Sorin Costreie, licență, anul III, Ontologie, 26 mai
 • prof.dr. Ion Vezeanu– curs opțional (Simboluri și figuri ale nebuniei în cultură): marți, 26 mai 2020, probă scrisă.

Studenții trebuie să trimită un eseu, prin e-mail, până la ora 18

27 mai 2020

 • prof.dr. Constantin Stoenescu, Introducere în filosofia analitică, 27 mai

28 mai 2020

 • conf.dr. Gheorghe Ştefanov, Philosophy of Language, 28 mai
 • conf.dr. Emanuel Socaciu, Filosofia stiintelor umane, (evaluare proiecte) 28 mai, ora 14

29 mai 2020

 • prof.dr. Savu Totu Examen scris: 29 mai (evaluarea feratelor; data-limita pentru primirea referatelor: 22 mai, orele 22). Reexaminare: 10 iunie.
 • Lect.dr. Marin Bălan, Practică pedagogică, nota se comunică individual, termenul limită pentru desfăşurarea lecţiei 29 mai

30 mai 2020

 • Conf.dr. Bogdan Minca

Hermeneutica, predare eseu 30 mai

Reexaminare – 11 iunie

Fenomenologie franceza, master ICIF, eseu 30 mai

Reexaminare – 11 iunie

1 iunie 2020

 • Prof. dr. Viorel Cernica, Istoria filosofiei românești – Anul III FC; Sincronismul în construcția culturală – ICIF I; Perspectivă istorică și fenomenologică în interpretarea culturii – IAFC I: predare lucrare curs: 01.06.2020; susținere lucrare: 03.06.2020, ora 11.00 (google meet).

2 iunie 2020

 • lect.dr. Emilian Mihailov, Reexaminare –  Teorii etice, 2 iunie
 • lect. dr. Bogdan Dima, Restanță – Constitutional Democracy, 2 iunie, orele 18.00 – Zoom – prezentarea eseului. 
  Luni,1 iunie, orele 12.00 – transmiterea eseului prin email la adresa bogdan.dima@drept.unibuc.ro (dupa transmiterea eseului prin email, masterandul va primi un link Zoom pentru a se putea conecta online marți 2 iunie a.c., în vederea prezentarii eseului)

9 iunie 2020

 • conf.dr. Radu Dudau, Teoria relatiilor internationale si Globalizare si politica internationala, 9 iunie pentru restante si examene (scris) de marire de nota

11 iunie 2020

 • prof.dr. Mircea Dumitru, restanțe, ora 12.00