Admitere doctorat septembrie 2017

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2017

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2017  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/2016, Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, aprobată de CSUD-UB la 22 martie 2017, prezentei metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri:

(1) finanţate de la buget cu bursă;
(2) finanţate de la buget fără bursă;
(3) cu taxă.

Studenţii străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuri pe comisiiVI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concursVII. Rezultate