Conferința Națională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” – Sublimul în cultură

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ESTETICĂ ȘI FILOSOFIA ARTEI
ION IANOȘI
EDIȚIA a V-a
SUBLIMUL ÎN CULTURĂ

19-20 MAI 2017
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie
CCIIF – Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice

SUBLIMUL ÎN CULTURĂPROGRAM