SUSȚINERE DISERTAŢIE – SESIUNEA IUNIE 2017

ÎNSCRIERI : 6 – 19 iunie 2017
SUSŢINERE DISERTAȚIE: 27 iunie 2017, ora 9:00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
 2. Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă :
  – disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro
  – disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro
  – disertatiieticaap@ub-filosofie.ro
  – disertatiianalitica@ub-filosofie.ro
  – disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro
 3. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 4. Copie carte identitate
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă (bibliotecă, social şi contabilitate pentru promoțiile mai vechi)
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată *
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată *
 8. Diplomă licenţă, în copie legalizată *
 9. 2 fotografii
 10. Dosar plic
 11. Lucrarea de disertaţie în format electronic şi pe suport de hârtie
 12. Rezumat
 13. Referatul profesorului coordonator

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).