Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2016

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2016  se va desfăşura conform  Ordinului Ministrului Educaţiei  şi Cercetării nr. 3107/2016, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Bucureşti, precum şi  conform prezentei metodologii.

Concursul de admitere e organizat de Şcoala doctorală pe (i) locuri finanţate de la buget, cu bursă; (ii)  locuri finanţate  de la buget fără bursă şi (iii)  locuri cu taxă. Studenţii străini se pot înscrie la  programul doctoral  cu taxă  având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuri pe comisiiVI. RezultateRecunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras doctorat)