ADMITERE 2015

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2015

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2015 se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3165/04.02.2015, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Bucureşti, precum şi conform prezentei metodologii.
Concursul de admitere e organizat de Şcoala doctorală pe (i) locuri finanţate de la buget, cu bursă; (ii) locuri finanţate de la buget fără bursă şi (iii) locuri cu taxă. Studenţii străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuriVI. Programare examenVII. RezultateForeign Nationals